Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Nederland - Nabestaandenuitkering

Hier kunt u lezen over welke uitkeringen er in Nederland zijn voor nabestaanden.

In welke situatie heb ik recht op een uitkering?

Als uw (ex)partner overleden is en u was financieel afhankelijk van hem/haar, heeft u mogelijk recht op een uitkering via de Algemene Nabestaandenwet (Anw-uitkering). De (ex)partner moet verzekerd zijn op het moment van zijn overlijden, dat wil zeggen dat hij of zij in Nederland woonde of in Nederland werkte en belasting betaalde.

Ook minderjarige kinderen kunnen een uitkering krijgen indien beide ouders overlijden. Dit geldt voor zowel eigen als geadopteerde kinderen.

Als u niet meer in Nederland woont of werkt, kunt u er voor kiezen om vrijwillig voor de Anw verzekerd te blijven. U dient dit dan binnen een jaar na vertrek uit Nederland aan te vragen bij de SVB.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd voor de Anw.

Als partner van een overleden verzekerde persoon heeft u recht op een Anw-uitkering als u:

 • een ongetrouwd kind onder de 18 jaar heeft;
 • een kind verwacht;
 • voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent. 

De Anw-uitkering stopt als u:

 • geen ongetrouwd kind onder de 18 jaar meer heeft (of het kind gaat ergens anders wonen)
 • niet langer voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent
 • de pensioengerechtigde leeftijd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW-leeftijd) bereikt
 • hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.

Waar heb ik recht op en hoe kan ik daar aanspraak op maken?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de Anw-uitkeringen.

Er zijn verschillende Anw-uitkeringen:

 • de uitkering voor partners en voor ex-partners die alimentatie ontvangen
 • de uitkering voor kinderen tot 16 jaar van wie beide ouders zijn overleden

De hoogte van de nabestaandenuitkering is afhankelijk van het inkomen van de nabestaande. Er geldt een maximum van 70% van het minimumloon. Nabestaanden ontvangen ook een vakantie-uitkering in de maand mei van elk jaar.

De hoogte van de wezenuitkering is afhankelijk van de leeftijd van de wees en is gekoppeld aan het minimumloon. Wezen tussen de 16 en 21 jaar kunnen onder bepaalde omstandigheden ook een wezenuitkering krijgen. Bijvoorbeeld als ze voltijds op school zitten, of voor een broertje of zusje zorgen.

Nabestaandenpensioen

Werknemers kunnen vaak binnen aanvullende pensioenregelingen een nabestaandenpensioen voor hun partner opbouwen. Bij uw pensioenfonds kunt u navragen hoe dit bij u is geregeld. Het nabestaandenpensioen komt boven op een eventuele nabestaandenuitkering.

Verklarende woordenlijst

 • Anw-uitkering: Een uitkering voor nabestaanden via de Algemene Nabestaandenwet.
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB): Uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland.

Meer informatie

Op onderstaande websites vindt u informatie over uw rechten. Het gaat niet om websites van de Europese Commissie en bijgevolg vertegenwoordigen ze niet het standpunt van de Europese Commissie:

Publicatie en website van de Europese Commissie:

Met wie moet ik contact opnemen?

Op de website van de SVB vindt u alle informatie en aanvraagformulieren voor de nabestaandenuitkering.

Als u op zoek bent naar advies of hulp bij uw EU-rechten, vraag dan hulp aan de EU.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen