Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Nederland - Gezondheidszorg

Hier vindt u meer informatie over verzekeringen voor gezondheidszorg in Nederland.

In welke situatie heb ik recht op gezondheidszorg?

Als u in Nederland woont of werkt en belasting betaalt, bent enerzijds verplicht een zorgverzekering te nemen (verzekeringsplicht) zoals bepaald in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en anderzijds verzekerd onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft dan recht op de vergoeding van de kosten van medische zorg uit het basispakket.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U moet in Nederland wonen of werken (en belasting betalen) om onder de Wet langdurige zorg verzekerd te zijn. Alle personen die onder de Wet langdurige zorg verzekerd zijn moeten zoals bepaald in de Zorgverzekeringswet een zorgverzekering hebben afgesloten.

Waar heb ik recht op en hoe kan ik daar aanspraak op maken?

De twee belangrijkste polissen zijn polissen gebaseerd op zorg in natura en polissen gebaseerd op de vergoeding van de medische kosten. De inhoud van het basispakket is hetzelfde voor alle verzekerde personen. De vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen.

De basisverzekering zoals bepaald in de Wet langdurige zorg dekt een minimum aantal kosten die kunnen worden vergoed, jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie hier de lijst vergoedingen in 2022.

Tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 jaar oud met inbegrip van preventief onderhoud, fluoride-toepassingen tot twee keer per jaar vanaf de leeftijd van zes, afdichten, parodontale zorg en chirurgische behandeling zijn opgenomen in het wettelijk omschreven dekking. Tandheelkundige zorg voor volwassenen heeft alleen betrekking op prothesen en gespecialiseerde chirurgische behandelingen als het gaat om een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-/ kaak-/ mond-systeem. Andere tandheelkundige behandelingen worden slechts bedekt door middel van vrijwillige aanvullende verzekering.

Zorg door een huisarts of medisch specialist wordt betaald via de verzekeringsmaatschappij. Een consult bij een medisch specialist verloopt via een doorverwijzing van een huisarts.

Uw verzekeraar zal u een polisblad en verzekeringsnummer geven waarmee u kunt bewijzen dat u verzekerd bent als u medische zorg nodig heeft.

Naturapolis en restitutiepolis

Er zijn verschillende soorten verzekeringspolissen. Bij een naturapolis krijgt u de volledige zorgkosten terugbetaald als de zorg geleverd werd door een gecontracteerde zorgaanbieder.

Met een naturapolis kunt u besluiten naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan, maar de zorgverzekeraar kan dan een korting toepassen op de vergoeding van de zorgkosten. De korting mag echter niet zo hoog zijn dat ze het verkrijgen van de zorg zou kunnen belemmeren.

Bij een restitutiepolis kiest u zelf uw zorgverleners. In de meeste gevallen krijgt u de gemaakte zorgkosten na indiening van de factuur vergoed.

‘Verplicht’ eigen risico

Vanaf de leeftijd van 18 jaar betalen verzekerden de eerste 385 EUR van de jaarlijkse zorgkosten zelf. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast en wordt geïnd door de zorgverzekeraar. Dit ‘verplicht’ eigen risico geldt niet voor:

  • de huisarts
  • kraamzorg
  • verloskunde
  • zorg vanuit aanvullende verzekering
  • hulpmiddelen in bruikleen
  • eventuele eigen bijdragen en/of eigen betalingen

Daarnaast mag de verzekeraar de verzekerden (bovenop het verplicht eigen risico) een ‘vrijwillig’ eigen risico aanbieden van 100 EUR, 200 EUR, 300 EUR, 400 EUR of 500 EUR en een lagere premie. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe lager de premie.

Mensen die mogelijk in aanmerking komen voor een compensatie van de verzekeringspremie kunnen dit aanvragen bij de Belastingdienst. De aanvullende vergoeding heet Zorgtoeslag.

Verklarende woordenlijst

  • Zorgverzekeringswet (Zvw): Wet die een zorgverzekering verplicht stelt voor iedereen die in Nederland woont of werkt.
  • Zorgverzekering of basisverzekering: Een verplichte ziektekostenverzekering voor mensen die in Nederland wonen of werken, die noodzakelijke zorg dekt.
  • Wet langdurige zorg (Wlz): verplichte collectieve zorgverzekering in Nederland voor niet-individueel verzekerbare langdurige zorgkostenrisico's.

Meer informatie

Op de websites hieronder wordt beschreven wat uw rechten zijn. Dit zijn geen websites van de Europese Commissie en geven niet de standpunten van de Europese Commissie weer:

Publicatie en website van de Europese Commissie:

Met wie moet ik contact opnemen?

Er bestaande verschillende websites waarop u een vergelijking kunt maken tussen de verschillende aanbieders van zorgverzekeringen.

Als u op zoek bent naar advies of hulp bij uw EU-rechten, vraag dan hulp aan de EU.

Relevant nieuws

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen