Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Nederland - Kinderopvangtoeslag

Hier kunt u lezen over de bijdrage voor de kinderopvang in Nederland.

In welke situatie heb ik recht op vergoedingen?

Als een of meer kinderen naar de kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) gaan, kunnen de ouders onder bepaalde voorwaarden de kinderopvangtoeslag aanvragen. Ook alleenstaande ouders, co-ouders, pleegouders en adoptieouders kunnen deze toeslag krijgen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Of u kinderopvangtoeslag krijgt, hangt onder meer af van de volgende voorwaarden:

  • het inkomen van het huishouden;
  • u en uw partner moeten in Nederland werken of wonen;
  • uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie;
  • u (en uw partner) werkt of volgt een traject naar werk.

Op de website van de Nederlandse Belastingdienst vindt u alle voorwaarden voor kinderopvangtoeslag.

Waar heb ik recht op en hoe kan ik daar aanspraak op maken?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van het inkomen van het huishouden, het aantal uren kinderopvang en het uurtarief van de kinderopvanginstelling. De Belastingdienst vertelt u na de aanvraag van de toeslag hoeveel u krijgt. De kinderopvangtoeslag wordt door de Nederlandse Belastingdienst betaald.

Formulieren

Op de website van de Nederlandse Belastingdienst kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen en om meer hulp vragen (zie de rubriek hieronder “Met wie moet ik contact opnemen?”.

Meer informatie

Op de websites hieronder wordt beschreven wat uw rechten zijn (dit zijn geen websites van de Europese Commissie en geven niet de standpunten van de EC weer):

Publicatie en website van de Europese Commissie:

Met wie moet ik contact opnemen?

Aanvragen voor de kinderopvangtoeslag dienen via de website van de Belastingdienst ingediend te worden.

Als u een vraag heeft met betrekking tot uw EU-rechten, vraag dan hulp aan de EU.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen