Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Nederland - Bijdragen voor kinderen

Hier kunt u lezen welke bijdragen er in Nederland zijn voor kinderen.

Deze bijdragen omvatten:

  • De kinderbijslag
  • Het kindgebonden budget

In welke situatie heb ik recht op bijdragen?

U heeft recht op kinderbijslag en kindgebonden budget als u legaal in Nederland woont of werkt en hier belasting betaalt, een of meer kinderen heeft en aan de voorwaarden voldoet.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U krijgt kinderbijslag als u:

  • verzekerd bent onder de volksverzekeringen - lees hier meer;
  • een of meer kinderen onder de 18 jaar oud heeft;
  • het kind verzorgt of onderhoudt.

U krijgt kindgebonden budget, als u:

Waar heb ik recht op en hoe kan ik daar aanspraak op maken?

Kinderbijslag

Kinderbijslag is niet afhankelijk van uw inkomen. Het bedrag wordt aan het eind van elk kwartaal betaald. De huidige bedragen van kinderbijslag kunnen op de website van de Sociale Verzekeringsbank gecontroleerd worden.

U kunt kinderbijslag aanvragen voor uw eigen kinderen (waaronder geadopteerde kinderen) en aangehuwde kinderen (of kinderen van uw geregistreerde partner of de partner met wie u een gezamenlijke huishouding voert). Voor pleegkinderen die als een eigen kind worden onderhouden en opgevoed kan ook aanspraak op kinderbijslag gemaakt worden.

Er kan ook kinderbijslag worden betaald voor kinderen die niet bij hun ouders wonen of bij een niet-verzekerde ouder wonen. Ouders dienen dan wel te voldoen aan de onderhoudsvoorwaarden.

Er kan dubbele kinderbijslag betaald worden als de kinderen niet thuis wonen. Voor kinderen jonger dan 16 geldt de voorwaarde dat zij niet thuis wonen omdat zij studeren of gehandicapt zijn. Er kan dubbele kinderbijslag betaald worden als de kinderen tussen 3 en 17 jaar oud zijn, een handicap hebben en thuis wonen.

Kindgebonden budget

Naast kinderbijslag bestaat er ook een bijkomende vergoeding die afhankelijk is van het inkomen en vermogen van de ouders, de gezinssituatie, het aantal kinderen en hun leeftijd. Dit is het kindgebonden budget (kgb).

Verklarende woordenlijst

  • Sociale Verzekeringsbank (SVB): Uitvoeringsinstelling op het gebied van sociale zekerheid in Nederland, verantwoordelijk voor de uitvoering van de kinderbijslag en enkele andere regelingen.
  • Kinderbijslag: Een niet-inkomensafhankelijke uitkering die wordt toegekend als men kinderen verzorgt en/of onderhoudt.
  • Kindgebonden budget (kgb): Een inkomensafhankelijke toeslag om de kosten van kinderen te dekken, betaald door de Nederlandse Belastingdienst.

Meer informatie

Op de websites hieronder wordt beschreven wat uw rechten zijn (dit zijn geen websites van de Europese Commissie en geven niet de standpunten van de EC weer):

Publicatie en website van de Europese Commissie:

Met wie moet ik contact opnemen?

Als het kind in Nederland is geboren, stuurt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) u een formulier voor de kinderbijslag toe. Zo niet, kunt u dit zelf aanvragen via de SVB.

Het Kindgebonden budget krijgt u via de Nederlandse Belastingdienst en hoeft u niet zelf aan te vragen als u een andere toeslag ontvangt die door de Nederlandse Belastingdienst wordt betaald. Heeft u geen bericht gehad of ontvangt u geen andere toeslagen en denkt u hier wel recht op te hebben, dan kunt u dit aanvragen via de website van de Belastingdienst.

Als u een vraag heeft met betrekking tot uw EU-rechten, vraag dan hulp aan de EU.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen