Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Nederland

(Laatste aanpassing 2022)

De kans bestaat dat we op een bepaald moment in ons leven een beroep moeten doen op een socialezekerheidsuitkering. Zulke uitkeringen zijn beschikbaar voor mensen die in hun eigen land wonen en voldoen aan de voorwaarden, maar u hebt er ook recht op als u afkomstig bent uit een EU-land en legaal in Nederland woont en werkt. Lees hier meer over de voorwaarden, waar u recht op hebt en hoe u een uitkering aanvraagt.


Familie
Bijdragen voor kinderen
Kinderopvangtoeslag
Ouderschap

Gezondheid
Gezondheidszorg
Langdurige zorg

Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Arbeidsongevallen en beroepsziekten
Loondoorbetaling en uitkeringen bij ziekte

Nabestaanden en Ouderdom
Ouderdomspensioen
Nabestaandenuitkering

Bijstandsuitkeringen
Bijstandsuitkeringen

Werkloosheid
Werkloosheid

Eerdere perioden van verzekering in andere lidstaten
Naar het buitenland verhuizen

Ingezetenschap
Ingezetenschap

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen