Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Lietuva - Senatvės pensija

Ar tai taikoma man?

Pensijų sistema Lietuvoje susideda iš dviejų pakopų, kuriose pensija kaupiama skirtingai.

I pakopa - tai valstybinio socialinio draudimo sistema, kai asmenys yra draudžiami arba patys draudžiasi valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokas SoDrai moka darbdavys (23,3 proc.; nuo 2017 m. liepos 1 d. – 22,3 proc.) ir darbuotojas (3 proc.), o iš šių surinktų įmokų SoDra moka pensijos išmokas. Draudimas (draudimasis) nustatytą laiką pensijų draudimu suteikia teisę į valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją. Tie, kurie yra draudžiami visai socialinio draudimo pensijai ir yra nesukakę pensinio amžiaus, gali dalį savo valstybinio socialinio draudimo įmokų (2 proc. SoDros įmokos) kaupti pensijų fonde, t. y. dalyvauti pensijų kaupime - II pakopoje. Tokiais atvejais jie turi dar papildomai mokėti savo lėšomis nustatyto dydžio įmoką (2 proc. nuo draudžiamųjų pajamų) į pasirinktą pensijų fondą. Be to, iš valstybės biudžeto jiems bus pervedama nustatyto dydžio įmoka (jos dydis – 2 proc. užpraeitų metų keturių ketvirčių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, neatskaičius mokesčių, vidurkio, remiantis Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis). Pradėjus kaupti pensijų fonduose, negalima pasitraukti iš šios pakopos anksčiau, nei sukaks pensinis amžius.

III pakopa - tai papildomas savanoriškas kaupimas pensijų fonduose ar dalyvavimas kaupiamajame gyvybės draudime. Dalyvauti gali visi, įskaitant ir tuos, kurie nemoka mokesčių SoDrai ir nedalyvauja I ir II pakopose.

Šalpos pensijos mokamos asmenims, kurie neturi teisės į socialinio draudimo senatvės pensijas arba kuriems tokios pensijos būtų labai mažos.

Kokias sąlygas turiu atitikti?

Teisę gauti senatvės pensiją iš SoDros įgyja šie asmenys:

  • sukakę nustatytą senatvės pensijos amžių. Šiuo metu senatvės pensijos amžius yra kasmet didinamas iki pasieks 65 metus. Sužinoti senatvės pensijos amžių galima skaičiuoklėje;
  • turintys bent minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą - 15 metų. Nuo 2018 m., būtinasis pensijų socialinio draudimo stažas viso dydžio pensijai - 30 metų ir 6 mėnesiai.  Šis stažas bus didinamas kasmet, kol 2027 metais pasieks 35 metus.

Pensijų kaupime (II pakopa) dalyvaujantys asmenys įgyja teisę gauti pensiją, sukakę nustatytą pensinį amžių, arba jei jiems yra paskiriama išankstinė senatvės pensija.

Toliau nurodyti asmenys turi teisę gauti šalpos pensiją:

  • tie, kurie pasiekė pensinį amžių. Pensinis amžius šiuo metu kasmet didinamas iki 65 metų;
  • tie, kurie neturi teisės į socialinio draudimo senatvės pensijas arba kuriems tokios pensijos būtų labai mažos.

Kokios mano teisės ir kaip jomis pasinaudoti?

Teisei į senatvės pensiją privalomas minimalus socialinio draudimo stažas – 15 metų. Viso dydžio senatvės pensija mokama asmenims, kurie yra įgiję 30 metų ir 6 mėnesių stažą.

Kreiptis dėl senatvės pensijos gavimo į SoDros teritorinį skyrių galima prieš tris mėnesius iki senatvės pensijos amžiaus sukakties arba bet kuriuo vėlesniu metu.

Tiems, kurie dalyvavo pensijų kaupime, dėl sukauptos išmokos reikia kreiptis į kaupimo bendrovę, kuri nustatys, ar jums privaloma įsigyti anuitetą (žr. žargono žodynėlį), ar galite gauti visą sukauptą išmoką kaip vienkartinę išmoką ar periodinėmis išmokomis.

Šalpos senatvės pensijos priklauso nuo bazinio šalpos pensijos dydžio, nustatyto Vyriausybės, ir koeficiento, kuris, priklausomai nuo žmonių grupės, gali būti 0,9 arba 1 (117 euro ar 130 eurų).

Skaičiuojant sumą, kuri bus skiriama, atsižvelgiama į vaikų skaičių (ne daugiau nei penki) ir laikotarpį, kurį neįgaliam asmeniui buvo skiriama priežiūra (ne daugiau nei 15 metų).

Šalpos pensijos mokamos nuo teisės gauti ją įgijimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki visų reikiamų dokumentų pateikimo savivaldybės administracijai.

Žargono žodynėlis

  • SoDra - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pagrindinė socialinę apsaugą organizuojanti įstaiga;
  • Draudžiamosios pajamos - visos asmens pajamos, nuo kurių mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;
  • Pensijos anuitetas - pensijų programos dalyviui iki gyvos galvos mokama periodinė pensinė išmoka, kurios išmokėjimo visa rizika tenka išmokų mokėtojui - draudimo bendrovei, vykdančiai gyvybės draudimą.

Reikalingi dokumentai

Žinok savo teises

Šios nuorodos padės sužinoti, kokias turite teises. Tai nėra Europos Komisijos tinklalapiai, todėl juose pateikta informacija nebūtinai atspindi Komisijos požiūrį:

Europos Komisijos leidinys ir tinklalapiai:

Kontaktai pasiteirauti

SoDra, tel. 1883 arba +370 52500883

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba tel. +370 52680501, el. paštas: pt@lb.lt.

Bendrinti šį puslapį