Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Lietuva - Senatvės pensija

Senatvės pensija mokama visiems, mokėjusiems socialinio draudimo įmokas tam tikrą laiką ar apdraustiems kitu būdu. Šiame skyriuje pateikiama aktuali informacija apie Lietuvoje galiojančią dvipakopę pensijų sistemą.

Ar tai taikoma man?

Pensijų sistema Lietuvoje susideda iš dviejų ramsčių, kuriose pensija kaupiama skirtingai.

I pakopa (ramstis) - tai valstybinio socialinio draudimo sistema, kai asmenys yra draudžiami arba patys draudžiasi socialiniu pensijų draudimu.

II pakopa (ramstis) – 2019 m. įvesti nauji finansavimo šaltiniai: asmeninės įmokos (3 proc. asmens bruto darbo užmokesčio) ir valstybės įmoka (1,5 proc. valstybės vidutinio darbo užmokesčio). Socialinio draudimo įmokų pervedimai į II pakopos (ramsčio) fondų nebegalimi.

Pradėjus kaupti pensijų fonduose, negalima pasitraukti iš šios pakopos anksčiau, nei sukaks pensinis amžius.

III pakopa (ramstis) - tai savanoriškas kaupimas pensijų fonduose ar dalyvavimas gyvybės draudime. Dalyvauti gali kiekvienas, įskaitant ir tuos, kurie nemoka įmokų SoDrai ir nedalyvauja I ir II pakopose.

Šalpos pensijos mokamos asmenims, kurie neturi teisės į socialinio draudimo senatvės pensijas arba kuriems tokios pensijos būtų labai mažos.

Kokias sąlygas turiu atitikti?

Teisę gauti senatvės pensiją iš SoDros įgyja šie asmenys:

  • sukakę nustatytą senatvės pensijos amžių. Šiuo metu senatvės pensijos amžius yra kasmet didinamas iki pasieks 65 metus. Sužinoti senatvės pensijos amžių galima skaičiuoklėje;
  • turintys bent minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą - 15 metų. Nuo 2018 m., būtinasis stažas viso dydžio pensijai buvo didinamas kasmet po 6 mėnesius, kol 2027 metais pasieks 35 metus. Būtinasis stažas senatvės pensijai 2020 m. yra 31 metai ir 6 mėnesiai.

Investiciniame pensijų kaupimo modelyje (II pakopoje) dalyvaujantys asmenys įgyja teisę gauti pensiją, sukakę nustatytą pensinį amžių, arba jei jiems yra paskiriama išankstinė senatvės pensija.

Toliau nurodyti asmenys turi teisę gauti šalpos pensiją:

  • tie, kurie pasiekė pensinį amžių. Pensinis amžius šiuo metu kasmet didinamas iki 65 metų;
  • tie, kurie neturi teisės į socialinio draudimo senatvės pensijas arba kuriems tokios pensijos būtų labai mažos.

Kokios mano teisės ir kaip jomis pasinaudoti?

Teisei į senatvės pensiją privalomas minimalus socialinio draudimo stažas – 15 metų. 2020 m. viso dydžio senatvės pensija mokama asmenims, kurie yra įgiję 31 metų ir 6 mėnesių stažą.

Kreiptis dėl senatvės pensijos gavimo į SoDros teritorinį skyrių galima prieš tris mėnesius iki senatvės pensijos amžiaus sukakties arba bet kuriuo vėlesniu metu.

Tiems, kurie dalyvavo pensijų kaupime, dėl sukauptos išmokos reikia kreiptis į kaupimo bendrovę, kuri nustatys, ar jums privaloma įsigyti anuitetą (žr. žargono žodynėlį), ar galite gauti visą sukauptą išmoką kaip vienkartinę išmoką ar periodinėmis išmokomis.

Šalpos senatvės pensijos priklauso nuo bazinio šalpos pensijos dydžio, nustatyto Vyriausybės, ir koeficiento, kuris yra 1 (140 eurų).

Šalpos pensijos mokamos nuo teisės gauti ją įgijimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėnesių iki visų reikiamų dokumentų pateikimo SoDros teritoriniam skyriui.

Žargono žodynėlis

  • SoDra - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pagrindinė socialinę apsaugą organizuojanti įstaiga;
  • Draudžiamosios pajamos - visos asmens pajamos, nuo kurių mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;
  • Pensijos anuitetas - pensijų programos dalyviui iki gyvos galvos mokama periodinė pensinė išmoka, kurios išmokėjimo visa rizika tenka išmokų mokėtojui - draudimo bendrovei, vykdančiai gyvybės draudimą.

Reikalingi dokumentai

Žinok savo teises

Šios nuorodos padės sužinoti, kokias turite teises. Tai nėra Europos Komisijos tinklalapiai, todėl juose pateikta informacija nebūtinai atspindi Komisijos požiūrį:

Europos Komisijos leidinys ir tinklalapiai:

Kontaktai pasiteirauti

SoDra, tel. 1883 arba +370 52500883

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba tel. +370 52680501, el. paštas: pt@lb.lt.

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį