Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Latvija - vecuma pensija

Šajā nodaļā atradīsiet informāciju par vecuma pensiju Latvijā.

Kādā gadījumā varu pieprasīt pensiju?

2020. gadā jums ir tiesības uz vecuma pensiju, ja esat sasniedzis 63 gadu un 9 mēnešu vecumu un jūsu sociālās apdrošināšanas stāžs (darba periods) nav mazāks par 15 gadiem. Sievietēm un vīriešiem pensionēšanās vecums ir vienāds.

Divus gadus pirms noteiktā pensionēšanās vecuma pensiju var pieprasīt persona, kuras apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem (priekšlaicīgas pensionēšanās iespēja).

Piecus gadus pirms noteiktā pensionēšanās vecuma pensiju var pieprasīt:

  • persona, kuras apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem un kura laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, vismaz astoņus gadus kopusi piecus vai vairāk bērnus vai bērnu ar invaliditāti;
  • politiski represētās personas ar apdrošināšanas stāžu ne mazāku par 30 gadiem;
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki ar apdrošināšanas stāžu ne mazāku par 15 gadiem.

Tāpat priekšlaicīgi vecuma pensiju var pieprasīt sievietes ar invaliditāti uz mūžu, liliputi, punduri, neredzīgie un personas, kuras strādājušas smagos un kaitīgos darba apstākļos.

Gados veciem cilvēkiem nav īpašas sociālā atbalsta sistēmas. Taču tiem, kuriem ir ļoti zemi ienākumi un, kuriem nav tiesību uz vecuma pensiju, bet, kuri vismaz piecus gadus ir dzīvojuši Latvijā, no kuriem pēdējos 12 mēnešus - nepārtraukti, var saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

Kādi ir noteikumi un prasības?

Vecuma pensija Latvijā tiek piešķirta personām, kas sasniegušas noteikto pensionēšanās vecumu un uzkrājušas nepieciešamo sociālās apdrošināšanas iemaksu periodu. 2020. gadā pensionēšanās vecums sievietēm un vīriešiem ir 63 gadi un 9 mēneši, un periods, par kuru jābūt veiktām sociālās apdrošināšanas iemaksām, ir vismaz 15 gadi.

Pensionēšanās vecums pakāpeniski pieaug par trim mēnešiem ik gadu - līdz 2025. gada 1. janvārī tas būs 65 gadi. Apdrošināšanas stāžs vecuma pensijas piešķiršanai, sākot no 2025. gada 1. janvāra, būs 20 gadi.

Latvijā darbojas trīs līmeņu pensiju sistēma:

  • Pirmo līmeni veido obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, un tajā piedalās visi iemaksu veicēji.
  • Otrajā līmenī daļa no obligātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām ar līdzekļu pārvaldītāja (bankas) starpniecību tiek ieguldīta finanšu tirgū. Šādi gūtā peļņa palielina uzkrātās pensijas vērtību. Otrais pensiju līmenis ir obligāts visiem sociālo apdrošināšanas iemaksu veicējiem, kas dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija. Brīvprātīgi otrajam pensiju līmenim var pievienoties personas, kas dzimušas no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam.
  • Trešo līmeni veido brīvprātīgās iemaksas, kuras veic darba devējs vai nodarbinātais privātā pensiju fondā un kas tālāk tiek ieguldītas finanšu tirgū. Šo pensiju iemaksu veicējs var saņemt no 55 gadu vecuma - pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas.

Vecuma pensiju varat turpināt saņemt arī tad, ja pārceļaties uz dzīvi ārvalstī.

Kas man pienākas un kā to varu pieprasīt?

Vecuma pensijas apmērs

Pensijas apmērs atkarīgs no personas sociālās apdrošināšanas iemaksu perioda, no veikto sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēra un personas vecuma. Pensijas minimālais apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru:

Apdrošināšanas periods

Minimālā pensija

līdz 20 gadiem

vispārējā gadījumā 88 EUR

invalīdam kopš bērnības 134,96 EUR

no 21 līdz 30 gadiem

vispārējā gadījumā 104 EUR

invalīdam kopš bērnības 159,50 EUR

no 31 līdz 40 gadiem

vispārējā gadījumā 120 EUR

invalīdam kopš bērnības 184,04 EUR

41 gads un vairāk

vispārējā gadījumā 136 EUR

invalīdam kopš bērnības 208,57 EUR

Vecuma pensiju izmaksā ik mēnesi. No vecuma pensijas ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ar nodokli neapliekamais minimums ir 3 600 EUR gadā (300 EUR mēnesī).

Ja esat strādājis citā ES dalībvalstī, šis apdrošināšanas periods var tikt ņemts vērā, nosakot tiesības uz vecuma pensiju Latvijā.

Pieteikšanās vecuma pensijai

Vecuma pensijai var pieteikties, aizpildot pieteikuma veidlapu jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) filiālē klātienē.

Ja esat strādājis līdz 1995. gada 31. decembrim, papildus jāiesniedz darba stāžu apliecinošie dokumenti.

Lai turpinātu saņemt vecuma pensiju, ja pārceļaties uz dzīvi ārvalstī, katru gadu no 1. oktobra līdz 15. decembrim VSAA pa pastu vai klātienē jāiesniedz pieprasījums par pensijas izmaksas turpināšanu, kuram jāpievieno notariāls apliecinājums par to, ka saņēmējs ir dzīvs.

Portālā Latvija.lv pieejama informācija e-pakalpojumu veidā par jūsu sociālajām apdrošināšanas iemaksām un jums piešķirto pabalstu, pensiju un atlīdzību apmēru, kurai varat piekļūt, ja lietojat internetbanku vai e-parakstu.

Terminu skaidrojums

Apdrošināšanas iemaksu alga ir ienākumi, no kuriem veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Sociālās apdrošināšanas iemaksas ir ar likumu noteikts obligāts maksājums speciālā budžeta kontā, kas dod tiesības sociāli apdrošinātai personai saņemt likumā noteiktos sociālās apdrošināšanas pabalstus - bezdarbnieka, maternitātes, paternitātes, slimības un vecāku pabalstu, invaliditātes, vecuma, apgādnieka zaudējuma pensiju, atlīdzību par nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, kā arī veselības aprūpes pakalpojumus.

Veidlapas un e-pakalpojumi

Zini savas tiesības

Zemāk publicēta informācija par jūsu tiesībām uz vecuma pensiju, tās nav Eiropas Komisijas interneta vietnes un neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli:

  • Sociālā drošība Eiropas Savienībā - informācija par sociālās apdrošināšanas periodiem, ja esat strādājis/dzīvojis citā ES valstī, kā arī pensijām un pabalstiem, kurus varat turpināt saņemt, pārceļoties uz citu valsti.
  • Mana pensija: interneta vietne par pensiju līmeņiem (shēmām) Latvijā.

Latvijas tiesību akti, kas regulē vecuma pensijas:

Eiropas Komisijas publikācija un interneta vietne:

Ar ko man sazināties?

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011.
Fakss: 67011814, e-pasts: vsaa@vsaa.lv,

e-pasts konsultācijām: konsultacijas@vsaa.lv, twitter.com/VSAA_LV

Filiāles Rīgā un ārpus tās.

Labklājības ministrija

Skolas iela 28, Rīga, LV-1331.

Tālr.: 67021600, fakss: 67276445, e-pasts: lm@lm.gov.lv, twitter.com/Lab_min

Ja rodas problēmas ar tiesībām Eiropas Savienībā, sazinieties ar ES palīdzības dienestu.

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: