Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Magyarország - Öregségi ellátások

Ez a fejezet a magyarországi öregségi nyugdíjjal és korhatár előtt igénybe vehetőellátásokkal kapcsolatban tartalmaz információkat.

Milyen esetben vehető igénybe?

A kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer által nyújtott ellátások a következők: öregségi nyugdíj (kizárólag a nyugdíjkorhatár betöltése után), a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők számára biztosított öregségi nyugdíj és a hozzátartozói nyugellátás.

A törvényes öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és nyugdíjbiztosítási járulékot az előírt számú évig fizető személyek jogosultak öregségi nyugdíjra.

Ha még mindig keresőtevékenységet folytat, és nyugdíjat igényel, a keresőtevékenység megszüntetése többé nem jogosultsági feltétel az öregségi nyugdíj igénybevételéhez. Azok a nyugdíjas, akik önálló vállakozók, nem fizetnek járulékot.

Milyen feltételeknek kell megfelelni?

Öregségi nyugdíj

2022-ben. életévaz 1957-ben született személyek 65 éves korukban mehetnek nyugdíjba.

Korai nyugdíjba vonulási lehetőségek

Az úgynevezett öregségi nyugdíj nők számára 40év jogosultsági idővel – életkoruktól függetlenül – azokat a nőket illeti meg, akik legalább 40 éves jogosultsági idővel rendelkeznek. A jogosultság idő a keresőtevékenység vagy a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az örökbefogadói díj (2020. január 1-től), a gyermekgondozási segély (2015. december 31-ig), a gyermekgondozást segítő ellátás (2016. január 1-jétől), a gyermeknevelési támogatás, a gyermekneveléssel összefüggő ápolási díj vagy a gyermekek otthongondozási díja bármely időtartamára vonatkozik. Legalább 32 év keresőtevékenység szükséges a fent említett gyermekneveléssel összefüggő ellátások mellett; vagy 30 év keresőtevékenység az ápolási díj vagy a gyermek otthongondozási díja tekintetében. A jogosultsági időt egy évvel csökkentik minden felnevelt gyermek után az öt vagy annál több gyermeket saját háztartásában nevelő nők esetében; a jogosultsági idő összesen legfeljebb azonban hét évvel csökkenthető.

Korhatár előtti ellátásokban” a következő személyek részesülhetnek:

  • azon személyek, akik 2011. december 31-ig teljesítik az előrehozott öregségi nyugdíj vagy a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj életkorra és szolgálati időre vonatkozó feltételeit;
  • azon személyek, akik veszélyes munkakörülmények okán korkedvezményes öregségi nyugdíjra jogosultak a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig e jogosultság megszerzésére 2014. december 31-éig volt lehetőség, akik e dátum előtt szerezték meg jogosultságukat, azoknak a juttatást továbbra is folyósítják, amíg el nem érik a nyugdíjkorhatárt;
  • azon személyek, akik bányásznyugdíjra jogosultak 2011. december 31-e előtt;
  • azon személyek, akik művészeti tevékenységet folytató személyeket megillető öregségi nyugdíjra jogosultak 2011. december 31-ig;
  • azon személyek, akik munkaviszonya 2012. január 1-jéig megszűnt és – bizonyos feltételek mellett – azon a napon valamely korhatár előtti ellátásra jogosultak;
  • azon személyek, akik a fegyveres erőknél eltöltött éveik után szolgálati nyugdíjra jogosultak 2011. december 31. előtt.

A veszélyes munkakörülményekre figyelemmel korkedvezményes öregségi nyugdíjra jogosultak korhatár előtti ellátást igényelhetnek az öregségi nyugdíjkorhatárt megelőzően a veszélyes munkakörülmények miatt 2012. december 31-ig megszerzett korkedvezményes évek számával azonos mértékben, vagy – amennyiben az ellátás kezdő napja 2012-ben van -, az ellátás kezdő napját megelőzően.

Mire jogosult Ön és hogyan nyújthat be kérelmet?

Az ellátások formanyomtatványon igényelhetők. Amennyiben Ön Magyarországon él, a formanyomtatvány a (lakóhely szerinti) fővárosi és megyei kormányhivataloknál nyújtható be személyesen, postai vagy elektronikus úton.

Nemzetközi nyugdíjügyek esetében a kérelmét a Budapest Fővárosi Kormányhivatalnál kell benyújtania.

Az öregségi nyugdíj összege a havi átlagkereset összegétől és a szolgálati időtől (biztosítási időszaktól) függ. Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegét – főszabályként – az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdő napjáig elért kereset, jövedelem alapján kell meghatározni.

Nyugdíjminimum

A magyar nyugdíjrendszer rendelkezik öregségi nyugdíjminimumról, amely minimum 20 éves szolgálati idő megszerzéséhez kötött és amelynek összege 28.500 Ft. Amennyiben a nyugdíjjárulék fizetés alapjául szolgáló kereset a nyugdíjminimum összegénél alacsonyabb, a nyugdíj megegyezik a havi átlagkereset 100%-ával.

A nyugdíjazás halasztása

Aki húsz év szolgálati idővel rendelkezik és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 30 naptári napra szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül, amelynek mértéke minden 30 nap után az öregségi nyugdíj 0,5%-a. Ez esetben az öregségi nyugdíj a megállapítása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet meghaladhatja.

Haláleseti támogatás

Az önkormányzatok támogatást nyújthatnak a temetés költségeinek fedezésére, de ilyen jellegű támogatás biztosítása az önkormányzat részéről nem kötelező.

Közpénzből finanszírozott temetés: az önkormányzat, illetve polgármestere és a képviselő-testület azon a településen, ahol a haláleset történt, biztosítja az elhunyt személy temetésének közpénzből való finanszírozását a halál bejelentését követő 30 napon belül, amennyiben senki nem vállal felelősséget azért, vagy a temetésért felelős személy nem található vagy megtagadja a temetés finanszírozását. A temetés költségét az a közösség téríti meg, amelynek az elhunyt halálát megelőzően lakosa volt.

Az esetlegesen kitöltendő nyomtatványok

A kérelmek letölthetők a https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,NY.TA-ról, illetve bármely nyugdíjbiztosítási szervnél megtalálhatóak.

Nemzetközi ügyekben a kérelmét a Budapest Fővárosi Kormányhivatalnál kell benyújtania.

Ismerje meg jogait!

Európai Bizottsági kiadvány és weboldal:

Kivel kell felvennie a kapcsolatot?

Budapest Főváros Kormányhivatal
Budapest
Fiumei út 19/a
1081 MAGYARORSZÁG

postai cím: 1916 Budapest

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Nincsenek kapcsolódó hírek az elmúlt fél évre visszamenőleg.

Oldal megosztása