Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ελλάδα - Συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης στο εξωτερικό

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις κοινωνικές παροχές που δικαιούστε όταν μετακινείστε εντός της ΕΕ, του ΕΟΧ και στην Ελβετία.

Κοινωνική ασφάλιση και ευρωπαϊκοί κανονισμοί

Εάν εργάζεστε σε κράτος μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή στην Ελβετία -χώρες που δεσμεύονται από τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ- τότε αυτό που ισχύει ως γενικός κανόνας είναι ότι δεν θα υπάγεστε πλέον στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και επομένως για εσάς θα ισχύουν οι κανόνες της νέας χώρας διαμονής.

Εάν έχετε ζήσει, εργαστεί και/ή καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές σε κράτος μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή στην Ελβετία (κράτη που δεσμεύονται από τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ) ο χρόνος διαμονής σας σε αυτές τις χώρες, οι περίοδοι που έχετε εργαστεί και οι εισφορές που έχετε καταβάλει, μπορούν να συμψηφιστούν με τις περιόδους ασφάλισής σας στην Ελλάδα για τον υπολογισμό των παροχών που δικαιούστε.

Ποιες παροχές επηρεάζονται;

Η δυνατότητα να συμψηφίσετε τις εισφορές που έχετε καταβάλει σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ και στην Ελβετία ισχύει για τις ακόλουθες παροχές:

  • υγειονομική περίθαλψη
  • παροχές μητρότητας/ισοδύναμες παροχές πατρότητας
  • συντάξεις γήρατος
  • συντάξεις αναπηρίας
  • συντάξεις επιζώντων
  • επίδομα ανεργίας
  • ειδικό εποχικό βοήθημα

Τι πρέπει να κάνω;

Εάν εργαστήκατε σε άλλη χώρα και επιστρέφετε στην Ελλάδα, πρέπει να φέρετε μαζί σας:

  • ένα αρχείο με τις ασφαλιστικές σας εισφορές χρησιμοποιώντας τα έντυπα Ε104 και U1 (πρώην Ε301) τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το τοπικό παράρτημα του ασφαλιστικού φορέα της χώρας στην οποία εργαστήκατε και να τα υποβάλετε στον ασφαλιστικό φορέα σας στην Ελλάδα και στον ΟΑΕΔ αντίστοιχα.

Εάν επιθυμείτε να μεταβείτε στην Ελλάδα προς αναζήτηση εργασίας και έχετε λάβει παροχές ανεργίας από χώρες της ΕΕ, του ΕΟΧ ή από την Ελβετία για διάστημα 4 εβδομάδων, μπορείτε να τις μεταφέρετε στην Ελλάδα για διάστημα 3 έως 6 μηνών. Χρειάζεται να φέρετε μαζί σας ένα συμπληρωμένο έντυπο U2 (πρώην Ε303) και να το υποβάλετε στον ΟΑΕΔ.

Έγγραφα που μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε

  • Έντυπα Ε104 και U1 (πρώην Ε301)
  • Έντυπο U2 (πρώην Ε303)

Μάθε τα δικαιώματά σου

Έκδοση και ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής:

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε;

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Διεύθυνση Ασφάλισης

Τμήμα Διμερών Συμβάσεων και Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών

Εθνικής Αντίστασης 8

17342 Άνω Καλαμάκι

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ: 11320 (Τηλεφωνικό Κέντρο)

Συχνές Ερωτήσεις: http://www.oaed.gr/sychnes-eroteseis-epidomata-paroches

Ιστοσελίδα: http://www.oaed.gr/

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα