Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ελλάδα - Συντάξεις λόγω θανάτου

Πότε μπορώ να διεκδικήσω;

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, τα μέλη της οικογένειάς του έχουν δικαίωμα σύνταξης επιζώντων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Συντάξεις λόγω θανάτου

Ο/Η ασφαλισμένος/η σύζυγος πρέπει να είναι 55 ετών τη στιγμή που επήλθε ο θάνατος του ασφαλισμένου ατόμου ή του/της συνταξιούχου.

Εφόσον ο θάνατος επήλθε προτού ο/η επιζών/ώσα σύζυγος κλείσει τα 55 έτη, η σύνταξη καταβάλλεται για 3 έτη. Όταν ο/η επιζών/επιζώσα σύζυγος φτάσει τα 55 έτη λαμβάνοντας τη σύνταξη, η καταβολή διακόπτεται μετά την παρέλευση των 3 ετών, αλλά η σύνταξη καταβάλλεται εκ νέου όταν ο/η επιζών/επιζώσα σύζυγος φτάσει τα 67 έτη. Οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν για τους επιζώντες συζύγους που έχουν παιδί ή παιδιά που αδυνατούν να εργαστούν λόγω βαθμού αναπηρίας (67% και πάνω).

Ο/Η επιζών/επιζώσα διαζευγμένος/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Πριν από το θάνατό του/της, ο/η πρώην σύζυγος όφειλε να καταβάλει διατροφή (δυνάμει δικαστικής απόφασης βάσει της σύμβασης μεταξύ των πρώην συζύγων).
  • Το διαζύγιο εγκρίθηκε με δικαστική απόφαση μετά από 10 χρόνια έγγαμης συμβίωσης.
  • Το διαζύγιο δεν οφείλεται σε σοβαρή παραβίαση του γάμου από το άτομο που ζητεί τη σύνταξη.
  • Ο/Η επιζών/επιζώσα σύζυγος δεν ξαναπαντρεύτηκε ή δεν σύναψε σύμφωνο συμβίωσης.
  • Το προσωπικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ετήσιου ποσού της σύνταξης που χορηγείται από τον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) στους μη ασφαλισμένους υπερήλικες συνταξιούχους. Οι σύντροφοι που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παντρεμένα ζευγάρια όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τις παροχές, τις υποχρεώσεις ή τους περιορισμούς.

Σύνταξη ορφανού τέκνου:

Τα νόμιμα, αναγνωρισμένα και υιοθετημένα τέκνα και όσοι θεωρούνται ότι φέρουν τις παραπάνω ιδιότητες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να μην είναι παντρεμένοι και να είναι κάτω των 18 ετών. Το όριο αυτό μπορεί να παραταθεί μέχρι τα 24 έτη, εάν φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή εάν είναι εγγεγραμμένοι σε ινστιτούτο/κέντρο/σχολή επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Να μην ήταν παντρεμένοι όταν αποβίωσε ο ασφαλισμένος και να μην ήταν ικανοί να ασκήσουν κάποια προσοδοφόρα επαγγελματική δραστηριότητα (εάν η αναπηρία εμφανίστηκε προτού κλείσουν τα 24 έτη). Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται αφού κλείσουν τα 24 έτη.

Έξοδα της κηδείας: η αποζημίωση καταβάλλεται κατά κανόνα, στη χήρα ή στο άτομο που επωμίστηκε τα έξοδα της κηδείας, ενώ η αποζημίωση δεν χορηγείται σε περίπτωση θανάτου συντηρούμενου μέλους.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ;

Συντάξεις λόγω θανάτου: εάν ο θανών είχε συμπληρώσει 1.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 300 κατά τη διάρκεια των 5 ετών πριν την έλευση του θανάτου, τότε δικαιούστε τη σύνταξη επιζώντων.

Οι συντάξεις υπόκεινται κατά κανόνα σε φορολογία.

Επίδομα για έξοδα κηδείας: εάν ο θανών δεν ήταν συνταξιούχος, για να χορηγηθούν έξοδα κηδείας θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 100 ημέρες ασφάλισης τον τελευταίο χρόνο πριν τον θάνατό του ή τους τελευταίους 15 μήνες της ζωής του, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι 3 μήνες.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) που υπάγεστε είναι το βιβλιάριο υγείας του θανόντος, το πιστοποιητικό θανάτου, το ασφαλιστικό βιβλιάριο (εάν ο θανών ή η θανούσα εργαζόταν) ή η βεβαίωση διακοπής της σύνταξης (για δικαιούχο σύνταξης) και τα πρωτότυπα αποδείξεων του γραφείου τελετών.

Τι δικαιούμαι και πώς μπορώ να το διεκδικήσω;

Συντάξεις λόγω θανάτου

Ο επιζών/Η επιζώσα σύζυγος λαμβάνει το 50% της σύνταξης την οποία δικαιούται να λάβει ή λάμβανε ο θανών. Εάν ο γάμος έλαβε χώρα μετά τη χορήγηση της σύνταξης γήρατος στον θανόντα συνταξιούχο, η σύνταξη επιζώντος μειώνεται κατά 1 έως 5%, βάσει τη διαφορά ηλικίας μεταξύ του θανόντος και του επιζώντος.

Εάν υφίσταται επιζών/ώσα και διαζευγμένος/η σύζυγος, το παραπάνω ποσό χορηγείται ως εξής: ο επιζών/η επιζώσα σύζυγος λαμβάνει 75% και ο/η διαζευγμένος/η σύζυγος με τουλάχιστον 10 έτη έγγαμου βίου λαμβάνει το 25%.

Η παροχή υπόκειται σε αξιολόγηση πόρων (ιδίου εισοδήματος). Καταβάλλεται κάθε μήνα, δεν υφίστανται επιπρόσθετες καταβολές ούτε μέγιστη διάρκεια της λήψης της παροχής.

Κάθε παιδί λαμβάνει το 25% της σύνταξης του θανόντος γονέα. Εάν το παιδί έχει χάσει και τους δύο γονείς, λαμβάνει το διπλάσιο ποσό (50%).

Η παροχή δεν υποβάλλεται σε αξιολόγηση πόρων. Καταβάλλεται κάθε μήνα και δεν υφίστανται επιπρόσθετες καταβολές.

Για να υποβάλετε αίτηση για σύνταξη επιζώντος, πατήστε στο: https://apps.ika.gr/ePensionsEfka/

Έξοδα κηδείας: πρόκειται για εφάπαξ επίδομα το οποίο ισοδυναμεί με το 8πλάσιο των αποδοχών αναφοράς της υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Έγγραφα που μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε

Μάθε τα δικαιώματά σου

Έκδοση και ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε;

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

Αγίου Κωνσταντίνου 8/8

10241 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Τηλ: +30 2106744663

Ιστοσελίδα: http://www.efka.gov.gr

Διαδώστε αυτή τη σελίδα