Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Suomi - Työttömyysturva

Jos jäät työttömäksi, voit saada työttömyyspäivärahaa korvauksena ansioiden menetyksestä.

Milloin voin hakea työttömyysturvaa?

Voit saada ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea, jos työt loppuvat tai et saa opintojen jälkeen työpaikkaa.

Ansiopäivärahaa saat, jos olet työttömyyskassan jäsen. Sen määrä on sidottu aikaisempaan ansiotasoosi. Ansiosidonnaista päivärahaa haetaan omasta työttömyyskassasta. Työttömyyskassaan kuuluminen on vapaaehtoista.

Jos et kuulu työttömyyskassaan, mutta olet ollut työelämässä ainakin 26 viikon ajan (työssäoloehto), voit hakea Kelasta peruspäivärahaa. Ansiosidonnaista päivärahaa ja peruspäivärahaa maksetaan aina 300–500. päivään asti. Sen jälkeen voit saada työmarkkinatukea Kelasta. Työmarkkinatukea voit hakea myös silloin, jos et ole ollut vielä työelämässä, mutta et saa töitä. Sitä maksetaan lisäksi henkilöille, jotka ovat olleet työssä, mutta eivät täyttäneet työssäoloehtoa tai jotka ovat saaneet työttömyyspäivärahaa enimmäisajan.

Myös yrittäjälle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa.

Kaikkia työttömyyspäivärahahakemuksia varten on ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon, (http://www.te-palvelut.fi/te/fi/ ). TE-toimisto neuvoo työnhaussa ja tarjoaa eri tukimuotoja.

Mitä vaaditaan työttömyysturvan saamiseksi?

Työttömyyspäivärahan maksu alkaa, kun olet ollut työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa viisi työpäivää.

Haetpa ansiopäivärahaa työttömyyskassastasi tai peruspäivärahaa Kelalta, perusteet ovat samat. Päiväraha maksetaan 17-64-vuotiaille Suomessa asuville työttömille työnhakijoille, jotka ovat olleet työssä 26 viikkoa työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana. Yrittäjien työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on työttömyyttä edeltäneiden 48 kuukauden aikana työskennellyt vähintään 15 kuukautta siten, että yritystoiminta on riittävän laajaa. Saadaksesi ansiopäivärahaa ollessasi työttömyyskassan jäsen, sinun tulee täyttää työssäoloehdot.

Jos et täytä yllä olevia ehtoja, voit hakea työmarkkinatukea. Työttömällä, Suomessa asuvalla 17-64-vuotiaalla työnhakijalla on oikeus työmarkkinatukeen. Henkilöillä, jotka eivät ole suorittaneet ammattikoulutusta, voi olla 21 viikon odotusaika.

Etuudet ja miten niitä haetaan

Ansiopäivärahaa haetaan omasta työttömyyskassasta. Sen määrä riippuu aikaisemmasta ansiotasostasi. Voit laskea arvion omasta ansiopäivärahastasi Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilla.

Peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea haetaan Kelasta.

Ansiosidonnaista päivärahaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korotetaan huollettavina olevien alle 18-vuotiaiden lasten perusteella. Korotettua työttömyyspäivärahaa ja työmarkkinatukea maksetaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta.

Työttömyyspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat veronalaista tuloa.

Termien selityksiä

Työllistymistä edistävä palvelu: työnhakuvalmennus, uravalmennus, työkokeilu, työvoimakoulutus, työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen koulutus, maahanmuuttajan omaehtoinen koulutus, kuntouttava työtoiminta tai muu TE-toimiston antama toimi.

TE-toimisto: työ- ja elinkeintotoimisto

Lomakkeita ja verkkopalveluita, joita saatat tarvita

Tunne oikeutesi

Alla olevan linkin kautta saat lisätietoja oikeuksistasi. Sivustot eivät ole Euroopan komission ylläpitämiä eivätkä edusta komission näkemyksiä.

Komission julkaisu ja internetsivusto:

Keneen otan yhteyttä?

Paikalliseen TE-toimistoon: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/index.html

Omaan työttömyyskassaasi: Täältä löydät kaikki Suomessa toimivat työttömyyskassat.

Yhteystiedot: http://www.tyj.fi/fin/tyottomyyskassat/tyottomyyskassojen_yhteystiedot/

Kelan asiakaspalveluun: www.kela.fi.

Palvelupisteen haku: http://www.kela.fi/palvelupisteen-haku

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu