Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Suomi

(Päivitetty 2018)

Jossain vaiheessa elämääsi saatat tarvita sosiaaliturvaetuuksien tarjoamaa tukea. Jos asut pysyvästi maassa ja täytät etuuksien saamisen edellytykset, sinulla on oikeus saada tukea. Sinulla voi kuitenkin olla myös EU-lainsäädännön nojalla oikeus sosiaaliturvaetuuksiin, vaikka et asuisikaan pysyvästi maassa. Alla kerrotaan, milloin voit hakea etuuksia, mihin sinulla on oikeus ja miten voit hakea niitä.


Perhe
Äitiys ja isyys
Lapsilisä
Tuki pienten lasten hoitamiseen

Terveys
Julkinen terveydenhoito
Sairauspäiväraha
Palvelut ja tukitoimet iäkkäille ja vammaisille henkilöille
Omaishoitajan tuet
Sairaanhoitokorvaukset

Heikentynyt työkyky
Vammaisetuudet
Työtapaturmat ja työperäiset sairaudet
Työkyvyttömyyseläke

Eläkkeet
Vanhuuseläke
Perhe-eläke t

Toimeentulotuki
Toimeentulotuki

Työttömyys
Työttömyysturva

Ulkomailla asumisen vaikutus tukiin
Ulkomailla asumisen vaikutus etuuksiin
Muutto Suomeen

Vakituinen asuinpaikka
Vakinainen asuinpaikka

Jaa tämä sivu