Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Eestis - Pension Eestist väljaspool elavale pensionisaajale

Millal saan taotleda?

Välisriigis saate taotleda pensioni, kui elate välisriigis ja teil on õigus saada Eestist pensioni.

Eesti pensione makstakse ELi ja EMP riikide elanikele ja nende riikide elanikele, kellega Eestil on sotsiaalkindlustuslepingud (Venemaa, Ukraina, Moldova, Austraalia ja Kanada).

Millised tingimused peavad olema täidetud?

Peate elama ELi liikmesriigis, EMP riigis (Norra, Šveits, Island või Liechtenstein) või Kanadas, Austraalias, Moldovas, Ukrainas või Venemaal.

Millele on mul õigus ja kuidas saan taotleda?

Esitada on vaja tõend välisriigis elamise kohta, mille vormi leiab siit: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/iseteenindus/blanketid#Pensioni%20blanketid

Tõend tuleb esitada igal aastal uuesti Eesti Sotsiaalkindlustusametile.

1. mail 2013 täiendati Eesti riiklikku pensionikindlustuse seadust sättega, mis kohustab Eestist väljaspool elavat pensionisaajat iga aasta 1. märtsiks esitama tõendi elusoleku kohta.

Kui pensionisaaja elukoht on väljaspool Eestit, siis tuleb hiljemalt iga aasta 1. märtsiks esitada Sotsiaalkindlustusametile elukohariigi pädeva ametiasutuse poolt kinnitatud tõend. Pädevateks ametiasutusteks võivad olla pensionisaaja elukohariigi sotsiaalkindlustussüsteemi asutused, pensioniamet, kohaliku omavalitsuse asutused või notar. Elusolekutõendi võib asendada ka residentsustõendiga, mis on välja antud elukohajärgse maksuameti poolt.

Millised dokumendid tuleb esitada

Esitada on vaja tõend välisriigis elamise kohta, mille vormi leiab siit: mille vormi leiab siit: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/iseteenindus/blanketid#Pensioni%20blanketid

Tõend tuleb esitada igal aastal uuesti Eesti Sotsiaalkindlustusametile.

Tundke oma õigusi

Euroopa Komisjoni trükised ja veebileht:

Kelle poole pöörduda?

Sotsiaalkindlustusametil on 17 klienditeenindust üle Eesti, kes võtavad vastu avaldusi ja taotlusi nii kohapeal kui ka posti teel.

Sotsiaalkindlustusametisse saab pöörduda ka telefoni teel.

Info telefonil 16106 igal tööpäeval 9.00-17.00 ja Sotsiaalkindlustusameti büroode üldtelefonidel (vt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/klienditeenindused).

Klientide vastuvõtt piirkondlikes büroodes igal tööpäeval (vt klienditeenindused). http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/klienditeenindused

Elektrooniliselt esitatud taotlused tuleb digitaalselt allkirjastada.

Jaga seda lehte