Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Danmark - Primære opholdsland

I hvilken situation kan jeg gøre krav?

Udtrykket sædvanlig bopæl henviser til det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dvs. det land, hvor du har din vigtigste personlige og erhvervsmæssige tilknytning.

Nogle sociale ydelser i Danmark er eller kan være betinget af det sædvanlige opholdssted.

Ved vurderingen af, i hvilket land du har dit sædvanlige opholdssted, indgår særligt;

 • din familiemæssige situation og familiemæssige bånd;
 • varigheden og kontinuiteten af din tilstedeværelse i landet;
 • din beskæftigelsessituation (navnlig det sted, hvor du sædvanligvis udøver din beskæftigelse, beskæftigelsens faste karakter og ansættelseskontraktens varighed);
 • hvor du udøver eventuel ulønnet aktivitet;
 • hvis du er studerende; din indtægtskilde;
 • hvor fast din boligsituation er;
 • hvilket land, du betaler skat til;
 • årsager til flytningen;
 • dine hensigter, som de fremgår af samtlige omstændigheder og faktiske oplysninger.

Andre relevante forhold kan også tages i betragtning. Folkeregistrering er ikke i sig selv af betydning.

Beviset på, at du har sædvanligt ophold, afhænger i høj grad af fakta. Hvis du har levet i Danmark hele dit liv, har du næppe nogen vanskeligheder med at leve op til de faktorer, som indikerer sædvanligt opholdssted.

Skemaer, som du muligvis skal udfylde

Hos den statslige myndighed, hvor du kan ansøge om EU-opholdsdokument.

Angivelse af adresseændring til kommunen.

Hvad har jeg ret til og hvordan gør jeg krav?

Hvis du flytter for at arbejde i et andet EØS-land, vil du almindeligvis ikke længere kunne benytte det sociale sikringssystem i det land, som du forlader, og du vil være underlagt lovgivningen i det nye land. Dette kan vedrøre en vifte af ydelser, såsom:

 • sygdom og moderskab, fx sygesikring, sygedagpenge og;
 • barselsdagpenge;
 • invaliditet, herunder også ydelser, der forsøger at bevare eller forbedre erhvervsevnen, fx pension og revalidering;
 • alderdom og ydelser til efterladte, fx pension;
 • arbejdsulykker og erhvervssygdomme, fx méngodtgørelse;
 • dødsfald, fx begravelseshjælp;
 • arbejdsløshed, fx arbejdsløshedsforsikring;
 • familie, fx familieydelser.

Bemærk, at hvis du har indbetalt til sociale sikringsordninger i et andet EØS-land, så kan bidragene, som du har betalt der, tages i betragtning, når dine ydelser beregnes i Danmark.

Ordforklaringer

 • Statsforvaltningen er en myndighed, der bl.a. udsteder opholdsbevis til EU-/EØS-borgere;
 • Et EU-opholdsdokument er dit bevis for, at du som EU-borger – eller som familiemedlem til en EU-borger – har ret til at bo i Danmark;
 • Folkeregisteret kaldes Det Centrale Personregister (CPR). Det blev oprettet i 1968 og indeholder et register over alle folk, der bor/har boet i Danmark.

Kend dine rettigheder

På linkene nedenfor kan du få information om dine juridiske rettigheder. De henviser dog ikke til Europa-Kommissionens websteder og repræsenterer derfor ikke Kommissionens synspunkter:

Europa-Kommissionens publikationer og websted:

Hvem skal du kontakte?

Statsforvaltningen
Storetorv 10
6200 Aabenraa
DANMARK
EU-ophold, telefon 7256 7036

Vores telefoner
vedrørende EU-ophold er åbne:

Mandag

08.00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

12.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

E-mail: euophold@statsforvaltningen.dk

Ansøgningen kan indgives til en af Statsforvaltningens afdelinger i København, Aarhus, Aalborg, Odense, Aabenraa eller Rønne. Du kan også ansøge hos International Citizen Service i København, Aarhus, Odense eller Aalborg. Du kan også ansøge hos International Borgerservice i København, Århus, Odense eller Aalborg. Din finder adresserne her.

Del denne side