Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Danmark - Arbejdsløshedsdagpenge

Her kan du få information om, hvem der har ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvor meget man kan få udbetalt og hvordan man søger om arbejdsløshedsdagpenge.

I hvilken situation kan jeg ansøge?

Du kan få dagpenge i Danmark, hvis du har været medlem af en anerkendt a-kasse i mindst 1 år og du samtidig er ledig. For fuldtidsmedlemmer kræves en minimumsindkomst på 233.376 kr. (155.580 kr. for deltidsansatte) i de 3 foregående år. Kun højst 19.448 kr. pr. måned kan medtages (12.965 kr. for deltidsansatte).

Et selvstændigt medlem er berettiget til dagpenge, hvis den totale indkomst fra egen virksomhed samt betalt ansættelse er på mindst 233.376 kr. over de sidste 3 år. Du kan have ret til dagpenge, selvom du ikke har været medlem i 1 år, i forbindelse med færdiggørelse af en uddannelse.

Du skal opfylde særlige krav for at være berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse: Personer kan optages som medlemmer af en frivillig arbejdsløshedsforsikringsfond, hvis de er over 18 år, har mindre end 2 år før pensionsalderen og har boet i Danmark (hvilket også omfatter Færøerne og Grønland) eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i 5 år inden for de sidste 12 år. Personer under 18 år kan også optages, hvis de har gennemført en erhvervsuddannelse på mindst 18 måneder.

En dagpengeperiode giver dig ret til dagpenge i 2 år inden for en periode på maks. 3 år.

For at få ret til en ny dagpengeperiode er det et krav, at du arbejder fuld tid i minimum 52 uger (1.942 timer), hvis du er fuldtidsforsikret eller i mindst 34 uger (1.258 timer) hvis du er deltidsforsikret, inden for en periode på 3 år.

Hvert medlem har to års arbejdsløshedsunderstøttelsesperiode med mulighed for fleksibel forlængelse med op til et år. Udvidelsen af arbejdsløshedsunderstøttelsesperioden er 1:2. En måneds arbejde giver to ekstra måneders arbejdsløshedsunderstøttelse.

Hvilke betingelser skal jeg opfylde?

Du kan modtage dagpenge i Danmark, hvis du:

 • Har været medlem af en anerkendt a-kasse i mindst ét år;
 • Har boet i Danmark (hvilket også omfatter Færøerne og Grønland) eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i 5 år inden for de sidste 12 år;
 • Har registreret dig på jobcentret;
 • Opfylder beskæftigelseskravet;
 • Opfylder rådighedskravet – hvis du selv er skyld i ledighed, er der tre ugers karenstid, før du kan modtage dagpenge.

Tilmelding på jobcentret

På din første ledighedsdag skal du tilmelde dig som ledig på jobcenter.dk ved brug af dit NEMID.

På jobnet.dk skal du tilmelde dig mindst ét af de områder, hvor du søger efter arbejde.

Du skal kontrollere de foreslåede job på jobnet.dk mindst én gang om ugen.

I løbet af de første to uger af din ledighed skal du oprette et cv på jobnet.dk og gøre det tilgængeligt for virksomheder. Din a-kasse vurderer, om du opfylder kravene, dvs.:

 • Du har stået til rådighed 30 timer om ugen som deltidsforsikret og 37 timer om ugen som fuldtidsforsikret.

Før du opfylder rådighedskravet, skal du:

 • Være registreret som ledig på jobcentret;
 • Have et cv, der er blevet godkendt, på jobnet.dk;
 • Bo og opholde dig i Danmark;
 • Være klar til at påtage dig arbejde med én dags varsel;
 • Aktivt søge alt tilgængeligt arbejde.

Supplerende dagpenge

Hvis du begynder at arbejde på deltid eller er delvis arbejdsløs, har du ret til at modtage supplerende dagpenge. Du skal dog arbejde under 160,33 timer i en given måned og opfylde de samme betingelser som for fuldtidsydelser for at få supplerende dagpenge. Der er et minimumskrav til betaling af 14,8 timer (mindsteudbetalingsreglen) i en given måned. Hvis du arbejder mere end 145,53 timer om måneden, vil du ikke modtage delvise ydelser.

Du kan modtage supplerende dagpenge i højst 30 uger inden for en periode på 104 uger.

For at kunne få supplerende dagpenge, skal du også opfylde de øvrige betingelser for ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Bemærk, at din arbejdsgiver skal give dig en frigørelsesattest, hvis du har opsigelsesvarsel. Frigørelsesattesten betyder, at du kan begynde et nyt arbejde med flere timer med en dags varsel.

Er du selvstændig erhvervsdrivende og driver du din virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du ikke få supplerende dagpenge.

Feriedagpenge

Vær opmærksom på, at du måske også har ret til at få feriedagpenge. Du har ret til feriedagpenge, hvis du på det tidspunkt, du holder ferie:

 • Opfylder kravene for at modtage dagpenge, undtagen; rådighedskravet;
 • Har ret til dagpenge;
 • Har opbrugt din ret til feriepenge;
 • Bor i Danmark eller i et andet EØS-land i overensstemmelse med artikel 65 i forordning 883/2004 og du fysisk befinder dig i Danmark eller det andet EØS-land, når ferien påbegyndes.

Hvad har jeg ret til og hvordan gør jeg krav?

Dagpenge for en lønmodtager

Det beløb, du kan få udbetalt I dagpenge, afhænger af bl.a.;

 • din tidligere løn, dog maks. 90 % af den;
 • om du har været hel- eller deltidsforsikret;
 • om du netop har gennemført uddannelse og ikke tidligere har været beskæftiget;
 • om du netop har gennemført uddannelse og ikke tidligere har været beskæftiget, og du har et barn, du skal forsørge;
 • om du er fyldt 25 år.

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?
Det højeste beløb, du kan få i dagpenge, er:

 • 18.866 kr. om måneden for en fuldtidsforsikret;
 • 12.577 kr. om måneden for en deltidsforsikret.

Hvis du netop har gennemført en uddannelse:

 • 13.489 kr. om måneden for enfuldtidsforsikret;
 • 8.993 kr. om måneden for en deltidsforsikret.

Hvis du netop har gennemført en uddannelse og forsørger et barn:

 • 15.470 kr. om måneden for en fuldtidsforsikret;
 • 10.313 kr. om måneden for en deltidsforsikret.

Hvis du er under 25 år gammel:

 • 9.443 kr. om måneden for en fuldtidsforsikret;
 • 6.289 kr. om måneden for en deltidsforsikret.

Dagpenge for en selvstændigt erhvervsdrivende

Det højeste beløb, du kan modtage i dagpenge, er 18.866 kr. om måneden.

Hvordan gør jeg krav på dagpenge?

På første dag for din arbejdsløshed skal du tilmelde dig som ledig på jobnet.dk. Det er en forudsætning for at få udbetalt dagpenge, at du forbliver tilmeldt i hele din arbejdsløshedsperiode.

Inden for to uger efter, at du er blevet arbejdsløs, skal du uploade og aktivere et cv på jobnet.dk, hvorefter du skal kontakte din a-kasse.

Ordforklaringer

 • A-kasse er en forkortelse for arbejdsløshedskasse. Hvis du betaler et fast medlemskontingent til en a-kasse hver måned, er du forsikret i tilfælde af arbejdsløshed. Dvs. at du kan få udbetalt penge, hvis du bliver arbejdsløs og i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge.
 • Dagpenge udbetales til arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse og samtidig er ledige og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Læs mere om dagpenge.
 • Jobcenter: her kan ledige få hjælp til at finde et job og jobcentrets sagsbehandlere og jobkonsulenter kan hjælpe virksomheder med at finde nye medarbejdere. Se, hvilket jobcenter du tilhører.

Skemaer, som du muligvis skal udfylde

 • Du skal melde dig ledighos Jobcenteret. Du skal også melde dig ledig og anmode om arbejdsløshedsdagpenge i din a-kasse ved at udfylde en ledighedserklæring.
 • Du kan få en frigørelsesattest af din a-kasse.

Kend dine rettigheder

På linkene nedenfor kan du få information om dine juridiske rettigheder. De henviser dog ikke til Europa-Kommissionens websteder og repræsenterer derfor ikke Kommissionens synspunkter:

Europa-Kommissionens publikationer og websted:

Hvem skal du kontakte?

Beskæftigelsesministeriet

Ved Stranden 8

1061 København K

DANMARK

Telefon 7220 5000

Fax 3312 1378

E-mail: bm@bm.dk

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Bredgade 60

9700 Bønderslev

DANMARK
Telefon 7221 7408

E-mail: ask@ask.dk

Arbejdsløshedskasser

Du kan finde en liste over arbejdsløshedskasser her.

Find dit jobcenter.

Se relevant information om arbejdsløshedsdagpenge på borger.dk

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side