Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

België

(Laatste aanpassing 2021)

De kans bestaat dat u op een bepaald moment in uw leven een beroep zal moeten doen op een socialezekerheidsuitkering. Zulke uitkeringen zijn beschikbaar voor mensen die in hun eigen land wonen en aan de voorwaarden voldoen, maar u hebt er ook recht op als u afkomstig bent uit een EU-land en in een ander EU-land woont. Lees hier meer over de voorwaarden, de prestaties waarop u recht heeft en de wijze waarop u een uitkering aanvraagt.


Familie
Kinderbijslag
Moederschapsverlof en vaderschapsverlof

Gezondheid
Gezondheidszorg
Langetermijnzorg
Ziekte-uitkeringen

Arbeidsongeschiktheid
Uitkeringen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten
Invaliditeitsuitkeringen

Nabestaanden en Ouderdom
Nabestaandenuitkeringen
Ouderdomspensioenen en uitkeringen voor ouderen

Bijstandsuitkeringen
Het recht op sociale integratie
Andere sociale toeslagen

Werkloosheid
Werkloosheid

Eerdere perioden van verzekering in andere lidstaten
Sociale premies uit het buitenland combineren

Ingezetenschap
Hoofdverblijfplaats

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen