Заетост, социални въпроси и приобщаване

Продължителност:01:28 / Дата: Jan 2016

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) помага на държавите от ЕС за посрещане на основните нужди на най-нуждаещите се. Фондът предлага помощ под формата на храна, облекло и други неща от първа необходимост, както и консултации и друг вид помощ за реинтегриране в обществото. Впечатленията на хората в неравностойно положение, които преминават през препятствията на ежедневието (приготвяне на храна, почивка вкъщи, ходене на училище), и как дребните неща, финансирани от FEAD, могат да доведат до значителна промяна в живота им.

За да изтеглите видеоклипа, отидете на аудио-визуалните услуги на Европейската комисия

Споделете тази страница