Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Eures-delen av Easi

Större rörlighet på arbetsmarknaden i EU

Den här programdelen ska stärka Eures, det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar som informerar, ger råd och hjälp till arbetsgivare, jobbsökande och alla som vill utnyttja rätten att arbeta i andra EU-länder.

Programdelen omfattar tre områden:

  • Lättillgänglig information om lediga platser, ansökningar och all tillhörande information för sökande och arbetsgivare.
  • Utveckling av tjänster för rekrytering och arbetsförmedling.
  • Partnerskap över landsgränserna.

Mål

  • Se till att arbetssökande och arbetsgivare lätt hittar information om lediga platser, ansökningar och liknande information och rådgivning.
  • Stödja Eures-tjänster för rekrytering och anställning på hållbara jobb av god kvalitet, genom förmedling av lediga platser och ansökningar. Stödet gäller hela processen, från förberedelser inför rekryteringen till hjälp till nyanställda.

Vem kan delta?

Eures-delen är öppen för

  • nationella, regionala och lokala myndigheter
  • arbetsförmedlingar
  • arbetsmarknadens parter och andra berörda parter.

De kan komma från EU-länderna och EES-länderna (enligt EES-avtalet).

Hur söker man?

I arbetsprogrammet, som antas av programkommittén, fastställs vilken verksamhet som kan få stöd.

Behöriga organisationer kan delta i en upphandling eller en ansökningsomgång.

Finansiering

Eures-delen får 18 procent av Easiprogrammets totala budget.

Bakgrund

Den 15 mars 2016 antog rådet kommissionens förslag om att stärka Eures. Fler partner, t.ex. privata arbetsförmedlingar, ska få tillgång till nätverket och fler jobb ska annonseras på Eures-portalen. Dessutom kommer de sökande och de lediga jobben att matchas bättre.

Dela den här sidan