Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

EURES-delen af EaSI

Mere jobmobilitet i EU

Formålet med denne sammenkobling er at styrke EURES, et europæisk jobmobilitetsnet, der giver oplysninger, vejledning og hjælp til rekruttering/arbejdsanvisning til arbejdsgivere, jobsøgende og borgere, der gerne vil benytte den frie bevægelighed for arbejdstagere.

Det omfatter tre dele:

  • gennemsigtighed i stillingsopslag, ansøgninger og alle andre relaterede oplysninger for ansøgere og arbejdsgivere
  • udvikling af tjenester til rekruttering og arbejdsanvisning
  • grænseoverskridende partnerskaber.

Mål

  • Sikre, at ledige stillinger og jobansøgninger og tilhørende oplysninger og rådgivning såvel som alle relaterede oplysninger gøres gennemsigtige for henholdsvis de potentielle ansøgere og arbejdsgiverne.
  • Støtte til udbydelse af EURES-tjenester til rekruttering og anvisning af kvalitetsbaseret og bæredygtig beskæftigelse til arbejdstagere gennem godkendelse af jobtilbud og -ansøgninger. Denne støtte vil dække alle anvisningsfaser, lige fra forberedelser forud for ansættelsen til bistand efter anvisningen.

Hvem kan deltage?

EURES-delen af EaSI er åben for:

  • nationale, regionale og lokale myndigheder
  • arbejdsformidlinger
  • arbejdsmarkedsorganisationer og andre interesserede parter

fra EU-lande og EØS-lande i henhold til EØS-aftalen.

Sådan søger man

De aktiviteter, der skal finansieres, er defineret i et arbejdsprogram, som programmeringsudvalget har vedtaget.

Støtteberettigede organisationer, der ønsker at søge om finansiering, skal reagere på en indkaldelse af tilbud og/eller en indkaldelse af forslag.

Finansiering

18 % af det samlede EaSI-budget går til EURES-delen.

Baggrund

Den 15. marts 2016 vedtog Rådet Kommissionens forslag om at styrke EURES. Netværket åbnes for flere partnere som f.eks. private arbejdsformidlinger, og der vil blive slået flere job op på EURES-portalen. Derudover forbedres onlineparringen af kandidater og ledige stillinger.

Del denne side