Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Osa EURES programu EaSI

Podpora pracovní mobility po celé EU

Cílem této osy je posílit EURES, evropskou síť pracovní mobility, která poskytuje informace, poradenství a zprostředkovatelské služby zaměstnavatelům, uchazečům o práci a všem, kteří chtějí využít možnost volného pohybu pracovníků.

Týká se tří tematických částí:

  • transparentnost, pokud jde o volná pracovní místa, žádosti a jakékoli další související informace pro žadatele a zaměstnavatele
  • rozvoj služeb pro nábor a umísťování pracovníků do zaměstnání
  • přeshraniční partnerství

Cíle

  • Zajistit, aby volná pracovní místa, žádosti o zaměstnání a příslušné informace a rady a všechny související informace byly pro potenciální žadatele a zaměstnavatele transparentní
  • Podporovat poskytování služeb sítě EURES pro nábor a umísťování pracovníků do kvalitního a udržitelného zaměstnání prostřednictvím vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání, přičemž tato podpora se má týkat všech fází od doby před nástupem do zaměstnání až po následnou pomoc po umístění

Kdo se může zúčastnit?

Osa EURES programu EaSI je přístupná pro

  • celostátní, regionální a místní orgány
  • služby zaměstnanosti
  • organizace sociálních partnerů a další zúčastněné strany

ze zemí EU a zemí EHP (v souladu s dohodou o EHP)

Jak se přihlásit

Činnosti, které se mají financovat, jsou vymezeny v pracovním programu, který přijal programový výbor.

Pokud mají způsobilé organizace zájem zažádat o finanční prostředky, musejí se zúčastnit nabídkového řízení nebo odpovědět na výzvu k podávání návrhů.

Financování

Na osu EURES je vyčleněno 18 % celkového rozpočtu EaSI.

Souvislosti

Rada 15. března 2016 přijala návrh Komise, kterým se posiluje síť EURES. Síť se otevře se více partnerům, např. soukromým službám zaměstnanosti, a na evropském portálu pracovní mobility EURES inzerováno více pracovních míst. Lépe budou navíc propojeny požadavky kandidátů na pracovní místa a naopak.

Sdílet tuto stránku