Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Os PROGRESS Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije

Moderniziranje politike zapošljavanja i socijalne politike

U okviru osi PROGRESS Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije pomaže se EU-u i državama članicama da poboljšaju politike u trima tematskim odjeljcima:

Ciljevi

 • Razvijanje i širenje usporedivog analitičkog znanja visoke kvalitete.
 • Omogućavanje učinkovitog i uključivog širenja informacija, zajedničkog učenja i dijaloga.
 • Osiguravanje financijske potpore za ispitivanje inovacija u području socijalne politike i tržišta rada.
 • Osiguravanje financijske potpore organizacijama kako bi se povećao njihov kapacitet za razvijanje, promicanje i podupiranje provedbe instrumenata i politika EU-a.

Tko može sudjelovati?

Os PROGRESS Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije na raspolaganju je svim javnim i/ili privatnim tijelima, dionicima i ustanovama, a posebice:

 • nacionalnim, regionalnim i lokalnim nadležnim tijelima,
 • službama za zapošljavanje,
 • specijaliziranim tijelima određenima pravom Unije,
 • socijalnim partnerima,
 • nevladinim udrugama,
 • visokim učilištima i zavodima za istraživanja,
 • stručnjacima za evaluaciju i ocjenu učinaka,
 • nacionalnim zavodima za statistiku,
 • medijima.

Njome se podupire suradnja s međunarodnim organizacijama, a posebice s Vijećem Europe, OECD-om, Međunarodnom organizacijom rada, drugim tijelima Ujedinjenih naroda i sa Svjetskom bankom.

Kako se prijaviti?

Aktivnosti koje će se financirati određene su programom rada koji je prihvatio Odbor Programa.

Kako bi se prijavile za financiranje, prihvatljive organizacije moraju se javiti na poziv na podnošenje ponuda i/ili na poziv na podnošenje prijedloga.

Financiranje

Osi PROGRESS namijenit će se 55 % ukupnih proračunskih sredstava Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije. Suzbijanju nezaposlenosti mladih namijenit će se 20 % tog iznosa, 45 % socijalnoj zaštiti, socijalnoj uključenosti i smanjenju i sprečavanju siromaštva te 7 % radnim uvjetima.

Od ukupne dodjele sredstava za os Progress znatan udio dodjeljuje se promicanju socijalnih inovacija (inovacija u području socijalne politike) kao metode ispitivanja i ocjenjivanja inovativnih rješenja kako bi se ona primjenjivala u širem opsegu.

Podijeli ovu stranicu