Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI)

Programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) ska främja högkvalitativa och hållbara jobb. Programmet ska också garantera ett fullgott och skäligt socialt skydd och bekämpa social utestängning och fattigdom. Dessutom ska det bidra till bättre arbetsvillkor.

Under perioden 2021–2027 kommer EaSI-programmet att ingå i Europeiska socialfonden+.

Organisation och finansiering

EU-kommissionen förvaltar programmet direkt. Med Easiprogrammet för man samman tre program som förvaltades var för sig mellan 2007 och 2013: Progress, Eures och Progress för mikrokrediter.

Sedan januari 2014 utgör de här programmen Easis tre delar. De ska stödja

Programmets totala budget för 2014–2020 uppgår till 919 469 000 euro (2013 års priser).

Mål

 • Stärka egenansvaret och samordningen bland beslutsfattare på alla nivåer för att nå EU:s mål för sysselsättning, sociala frågor och inkludering.
 • Stödja framväxten av bra sociala trygghetssystem och arbetsmarknader.
 • Modernisera EU-lagstiftningen och se till att den tillämpas effektivt.
 • Främja rörligheten och möjligheterna i EU genom att uppnå en öppen arbetsmarknad.
 • Förbättra tillgången på mikrokrediter och göra dem tillgängligare för utsatta grupper och mikroföretag, samt öka finansieringen för sociala företag.

För att nå målen ska Easiprogrammet

 • särskilt uppmärksamma utsatta grupper, t.ex. ungdomar
 • verka för jämställdhet
 • bekämpa diskriminering
 • främja en hållbar sysselsättning av hög kvalitet
 • garantera ett fullgott och skäligt socialt skydd
 • få bukt med långtidsarbetslösheten
 • bekämpa fattigdom och social utestängning.

Konferenser

Dela den här sidan