Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)

Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) este un instrument de finanțare la nivelul UE menit să promoveze crearea unui număr cât mai mare de locuri de muncă de calitate și durabile, să garanteze o protecție socială adecvată și decentă, să lupte împotriva excluziunii sociale și sărăciei și să îmbunătățească condițiile de muncă.

Pentru perioada 2021-2027, programul EaSI va deveni o componentă a Fondului social european plus (FSE+).

Structură și finanțare

EaSI este gestionat direct de Comisia Europeană. Reunește trei programe ale UE care au fost gestionate separat în perioada 2007-2013: PROGRESS, EURES și Microfinanțare Progress.

Din ianuarie 2014, aceste programe constituie cele trei axe ale EaSI. Obiectivele lor sunt următoarele:

Bugetul total pentru perioada 2014-2020 este de 919 469 000 EUR, la prețurile din 2013.

Obiective

 • să consolideze asimilarea obiectivelor UE și coordonarea acțiunilor la nivel european și național în domneiul ocupării forței de muncă, al afacerilor sociale și al incluziunii
 • să sprijine dezvoltarea unor sisteme adecvate, accesibile și eficiente de protecție socială și a piețelor muncii
 • să modernizeze legislația UE și să garanteze aplicarea sa efectivă
 • să promoveze mobilitatea geografică și să stimuleze oportunitățile de ocupare a forței de muncă
 • să crească disponibilitatea și accesibilitatea microfinanțărilor pentru persoanele vulnerabile care doresc să creeze o microîntreprindere, precum și pentru microîntreprinderile existente, și să faciliteze accesul la finanțare pentru întreprinderile sociale.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, EaSI urmărește:

 • să acorde o atenție deosebită grupurilor vulnerabile, cum ar fi tinerii
 • să promoveze egalitatea dintre femei și bărbați
 • să combată discriminările
 • să promoveze crearea unui număr cât mai mare de locuri de muncă de calitate și durabile
 • să garanteze o protecție socială adecvată și decentă
 • să combată șomajul de lungă durată
 • să lupte împotriva sărăciei și excluziunii sociale.

Conferințe

Distribuiți pagina