Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) - null

Długość :02:36 / Data: Feb 2017

„Twoja pierwsza praca z EURES-em” to program mobilności mający pomóc około 5000 młodych Europejczyków w wieku od 18 do 35 lat obsadzić wakaty we wszystkich krajach UE oraz w Norwegii i Islandii. Dzięki udzielonemu wsparciu w zakresie informacji, poszukiwania pracy, naboru i finansowania, na programie skorzystają zarówno młodzi kandydaci zainteresowani znalezieniem pracy lub odbyciem praktyki bądź stażu za granicą, jak i firmy poszukujące utalentowanych i wykwalifikowanych pracowników.

Aby pobrać nagranie wideo, przejdź na stronę usług audiowizualnych Komisji Europejskiej

Udostępnij tę stronę