Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije financijski je instrument za promicanje visoke razine kvalitetnog i održivog zapošljavanja na razini EU-a, jamčenje primjerene i dostojne socijalne zaštite, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanje radnih uvjeta.

U razdoblju 2021. – 2027. Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) postat će tematsko područje u okviru Europskog socijalnog fonda plus (ESF+).

Struktura i financiranje

Europska Komisija izravno upravlja Programom za zapošljavanje i socijalne inovacije. Njime su objedinjena tri programa EU-a kojima se od 2007. do 2013. upravljalo odvojeno: PROGRESS, EURES i mikrofinancijski instrument Progress.

Od siječnja 2014. ti programi tvore tri osi Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije. Njima se podupire:

Ukupan proračun za razdoblje od 2014. do 2020. je 919 469 000 EUR u cijenama iz 2013.

Ciljevi

 • Povećanje odgovornosti u pogledu ciljeva EU-a te koordinacija djelovanja na razini EU-a i na nacionalnoj razini u područjima zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti.
 • Podupiranje razvoja primjerenih sustava socijalne zaštite i politika tržišta rada.
 • Moderniziranje zakonodavstva EU-a i osiguravanje njegove učinkovite primjene.
 • Promicanje geografske mobilnosti i povećanje mogućnosti zapošljavanja razvijanjem otvorenog tržišta rada.
 • Povećanje raspoloživosti i dostupnosti mikrofinanciranja za ranjive skupine i mikropoduzeća te poboljšanje pristupa financiranju socijalnih poduzeća.

U ostvarivanju tih ciljeva u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije:

 • posvećuje se posebna pozornost ranjivim skupinama, kao što su mladi,
 • promiče se jednakost žena i muškaraca,
 • suzbija se diskriminacija,
 • promiče se visoka razina kvalitetnog i održivog zapošljavanja,
 • jamči se primjerena i dostojna socijalna zaštita,
 • bori se protiv dugoročne nezaposlenosti,
 • bori se protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Konferencije

Podijeli ovu stranicu