Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Clár an AE um Fhostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta (EaSI) - null

Fad ama:02:36 / Dáta: Feb 2017

Scéim shoghluaisteachta is ea "Do chéad Phost EURES" atá dírithe ar chabhrú le timpeall is 5 000 duine óg as an Eoraip, 18-35 bliain d’aois, folúntais a líonadh i dtíortha uile an AE, san Iorua agus san Íoslainn. Trí fhaisnéis a sholáthar, mar aon le tacaíocht maidir le hearcaíocht agus socrúchán agus tacaíocht airgid, cuidíonn an scéim le hiarrthóirí óga ar suim leo post, cúrsa oiliúna nó printíseacht a fháil thar lear, agus le gnólachtaí a bhfuil oibrithe cumasacha, cáilithe á lorg acu.

Chun an físeán a íoslódáil, téigh chuig Seirbhísí Closamhairc an Choimisiún Eorpaigh

An leathanach seo a chomhroinnt: