Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Doba:02:36 / Datum: Feb 2017

„Tvoje první práce přes EURES“ je program zacílený na mobilitu a jeho cílem je pomoci přibližně 5 000 mladých Evropanů ve věku 18–35 najít práci ve všech zemích EU, v Norsku a na Islandu. Zajišťováním informací, náboru, umístění a finanční podpory je program prospěšný jak mladým uchazečům o práci, učňovské místo či stáž v zahraničí, tak podnikům, které hledají talentované a kvalifikované pracovníky.

Video si můžete stáhnout na stránkách audiovizuální služby Evropské komise

Sdílet tuto stránku