Заетост, социални въпроси и приобщаване

Програма на ЕС за заетост и социални иновации (ЗиСИ) - null

Продължителност:02:36 / Дата: Feb 2017

„Твоята първа работа с EURES“ е схема за мобилност, която има за цел да помогне на около 5 000 млади европейци на възраст между 18 и 35 години да запълнят свободни работни места във всички държави от ЕС, Норвегия и Исландия. Схемата, по която се осигурява информация, набиране на персонал, назначаване на работа и финансова помощ, носи ползи както за младите кандидати, които проявяват интерес към дадено работно място, обучение или чиракуване в чужбина, така и за предприятията, които търсят талантливи и квалифицирани работници.

За да изтеглите видеоклипа, отидете на аудио-визуалните услуги на Европейската комисия

Споделете тази страница