Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Okrepljeno jamstvo za mlade

Kaj je jamstvo za mlade

Jamstvo za mlade je zaveza vseh držav članic, da mlajšim od 25 let zagotovijo kakovostno ponudbo za:

in sicer v štirih mesecih od dne, ko postanejo brezposelni ali ko končajo formalno izobraževanje.

Vse države EU so se uvedbi jamstva za mlade zavezale s Priporočilom Sveta aprila 2013.

V okviru podpore zaposlovanju mladih predlog Komisije za priporočilo Sveta o mostu do delovnih mest krepi jamstvo za mlade in razširja doseg ranljivih mladih po vsej EU. Starostna skupina se razširi na mlade do 29. leta.

Dosedanji dosežki

Jamstvo za mlade je uveljavljeno v celotni EU in je pomagalo izboljšati življenje milijonom mladih Evropejcev.

  • Od leta 2014 do danes se je v sheme jamstva za mlade vsako leto vključilo več kot 5 milijonov mladih.
  • Od leta 2014 do danes je vsako leto več kot 3,5 milijona mladih v okviru sheme jamstva za mlade sprejelo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje šolanje, pripravništvo/delovno prakso, vajeniško mesto. 
  • Pobuda za zaposlovanje mladih je neposredno podprla več kot 2,4 milijona mladih v Evropski uniji.

Videoposnetki: Jamstvo za mlade/Pobuda za zaposlovanje mladih: pripovedi in projekti

Pet let po uvedbi jamstva za mlade se je položaj na trgu dela za mlade občutno izboljšal:

  • v EU je 2,3 milijona manj brezposelnih mladih in milijon manj mladih, ki niso ne zaposleni ne vključeni v izobraževanje in usposabljanje
  • stopnja brezposelnosti mladih, ki je bila najvišja leta 2013 pri 24 %, se je znižala na 14 % leta 2019
  • delež mladih v starosti 15–24 let, ki niso ne zaposleni ne vključeni v izobraževanje in usposabljanje, se je zmanjšal s 13,2 % leta 2012 na 10,3 % leta 2018

Mladi so izkoristili ugodne gospodarske razmere v Evropi in napredek kaže, da je jamstvo za mlade prineslo spremembe. Jamstvo je mladim zagotovilo nove priložnosti in delovalo kot močna gonilna sila za strukturne reforme in inovacije.

Komisija bo še naprej podpirala popolno postopno uvedbo nacionalnih programov jamstva za mlade. EU je v evropskem stebru socialnih pravic potrdila svojo zavezanost za izvajanje jamstva za mlade.

Sporočilo: Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih tri leta pozneje

Informativni pregled o jamstvu za mlade in pobudi za zaposlovanje mladih

Uspešni primeri

Pregled drugih nacionalnih reform in ukrepov:

Delovanje shem jamstva za mlade

Jamstvo za mlade je preusmerilo pozornost na zgodnje posredovanje in mlade, ki niso ne zaposleni ne vključeni v izobraževanje in usposabljanje, ter razkrilo obstoječe vrzeli v zagotavljanju storitev mladim brez zaposlitve. Večina javnih zavodov za zaposlovanje je izboljšala in razširila storitve za mlade.

Reforme vajeništva in pripravništva so mladim omogočile, da se bolje pripravijo na trga dela ter pridobijo ustrezna znanja in spretnosti. Izboljšala se je tudi koordinacija med sektorji politike zaposlovanja in izobraževanja ter mladinske politike. S socialnimi partnerji, službami za mlade in mladinskimi organizacijami so se vzpostavila nova partnerstva.

EU je državam članicam pomagala pripraviti nacionalni načrt za izvajanja jamstva za mlade. Komisija spremlja izvajanje nacionalnih načrtov in spodbuja vzajemno učenje s programom vzajemnega učenja iz evropske strategije zaposlovanja in dejavnostmi, ki se financirajo v okviru programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije.

Financiranje

Pobuda za zaposlovanje mladih in obsežne namenske naložbe iz Evropskega socialnega sklada so glavni finančni viri EU, ki podpirajo izvajanje jamstva za mlade na terenu v programskem obdobju 2014–2020.

Proračun pobude za zaposlovanje mladih je na začetku znašal 6,4 milijarde evrov in se je zaradi pozitivnega učinka leta 2017 povečal na 8,8 milijarde evrov.

Države članice lahko svoja proračunska sredstva prednostno namenijo zaposlovanju mladih in tako preprečijo višje stroške v prihodnosti.

Povej naprej