Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Hrvaška

Prehodne omejitve zaposlovanja delavcev iz Hrvaške v drugih državah članicah trenutno veljajo v

  • Avstrija

Avstrija torej še vedno ureja vstop hrvaških delavcev na svoj trg dela s svojo nacionalno zakonodajo in lahko od njih zahteva, da pred zaposlitvijo pridobijo delovno dovoljenje.

Hrvaška uveljavlja enake prehodne omejitve za delavce iz Avstrije.

V skladu z Aktom o pristopu iz leta 2011 lahko 27 držav članic EU začasno omeji zaposlovanje delavcev iz Hrvaške na svojih trgih dela.

Prva faza: od 1. julija 2013 do 30. junija 2015

Zaposlovanje hrvaških delavcev v drugih državah članicah so urejali nacionalni predpisi teh držav. Omejitve so veljale v 13 državah članicah (AT, BE, CY, FR, DE, EL, IT, LU, MT, NL, ES, SI, UK). V preostalih državah članicah so se odločili, da bodo za hrvaške delavce neomejeno uporabili pravila EU o prostem gibanju delavcev.

Druga faza: od 1. julija 2015 do 30. junija 2018

Države članice so lahko še naprej uveljavljale omejitve zaposlovanja, če so o tem vnaprej notificirale Evropsko komisijo. Tako so naredile Avstrija, Nizozemska, SlovenijaMalta in Združeno kraljestvo.

Tretja faza: od 1. julija 2018 do 30. junija 2020

V zadnji fazi lahko države članice uveljavljajo omejitve zaposlovanje samo v primeru resnih motenj ali tveganja za resne motnje na svojih trgih dela. Trenutno omejitve uveljavlja samo Avstrija.

Povej naprej