Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Croaţia

Măsuri tranzitorii de restricționare a accesului lucrătorilor croați la piețele muncii din alte state membre se aplică în:

  • Austria

Austria reglementează prin legislația sa națională accesul lucrătorilor croați la piața muncii. Este posibil să le solicite să obțină permis de muncă.

Croația prevede restricții tranzitorii echivalente pentru lucrătorii din Austria.

În baza actului de aderare din 2011, statele membre UE-27 pot restricționa temporar accesul lucrătorilor croați la piața muncii.

Prima fază: 1 iulie 2013 - 30 iunie 2015

Accesul a fost reglementat prin legislația națională a celorlalte state membre. 13 state membre au aplicat restricții: AT, BE, CY, FR, DE, EL, IT, LU, MT, NL, ES, SI și UK. Celelalte țări au decis să aplice integral, în cazul cetățenilor croați, prevederile UE privind libera circulație a lucrătorilor.

Faza a doua: 1 iulie 2015 - 30 iunie 2018

Statele membre au putut menține restricțiile, cu condiția să notifice în prealabil Comisia. Austria, Țările de Jos, Slovenia, Malta, și Regatul Unit au făcut acest lucru.

Faza a treia: 1 iulie 2018 - 30 iunie 2020

În faza finală, statele membre pot aplica restricții numai în caz de perturbări grave ale pieței naționale a forței de muncă sau dacă există riscul producerii unor de astfel de perturbări. În prezent, se aplică restricții numai în Austria.

Distribuiți pagina