Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Kroatia

Siirtymäkauden säännöksiä, jolla rajoitetaan kroatialaisten työntekijöiden pääsyä työmarkkinoille, sovelletaan toistaiseksi seuraavissa EU-maissa:

  • Itävalta

Itävalta sääntelee edelleen kansallisella lainsäädännöllään kroatialaisten työntekijöiden pääsyä työmarkkinoilleen ja saattaa edellyttää heiltä työlupaa.

Kroatia soveltaa itävaltalaisiin työntekijöihin vastaavanlaisia siirtymävaiheen rajoituksia.

Rajoitukset perustuvat vuoden 2011 liittymisasiakirjaan, jonka mukaisesti muut EU-maat (EU27) voivat tilapäisesti rajoittaa kroatialaisten työntekijöiden pääsyä työmarkkinoilleen.

Ensimmäinen vaihe: 1.7.2013–30.6.2015

EU-mailla oli mahdollisuus rajoittaa työmarkkinoille pääsyä kansallisella lainsäädännöllään. Rajoituksia käytettiin 13 maassa (Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Luxemburg, Malta, Ranska, Saksa, Slovenia ja Yhdistynyt kuningaskunta). Muut maat päättivät soveltaa työvoiman vapaan liikkuvuuden sääntöjä kroatialaisiin työntekijöihin rajoituksitta.

Toinen vaihe: 1.7.2015–30.6.2018

EU-maat saattoivat edelleen käyttää rajoituksia, mutta niiden oli ilmoitettava asiasta etukäteen Euroopan komissiolle. Alankomaat, Itävalta, Malta, Slovenia ja Yhdistynyt kuningaskunta antoivat tällaisen ilmoituksen.

Kolmas vaihe: 1.7.2018–30.6.2020

Viimeisessä vaiheessa EU-maat voivat rajoittaa oikeutta työskennellä alueellaan ainoastaan tilanteessa, joka aiheuttaa vakavaa uhkaa tai häiriötä maan työmarkkinoille. Rajoituksia sovelletaan tätä nykyä vain Itävallassa.

Jaa tämä sivu