Заетост, социални въпроси и приобщаване

Хърватска

Преходните ограничения за достъпа на работници от Хърватия до пазарите на труда в други държави от ЕС в момента важат в

  • Австрия

Това означава, че Австрия регулира достъпа на хърватски работници до своя трудов пазар чрез националното си право и може да изисква разрешителни за работа за тези работници.

Хърватия прилага еквивалентни преходни ограничения за работниците от Австрия.

Съгласно Акта за присъединяване от 2011 г. 27-те държави от Съюза могат временно да ограничават достъпа на работници от Хърватия до своите пазари на труда.

Първи етап: 1 юли 2013 г. – 30 юни 2015 г.

Достъпът бе регулиран по силата на националните закони на съответната държава. 13 държави от ЕС прилагаха ограничения (Австрия, Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Италия, Литва, Малта, Нидерландия, Испания, Словения и Обединеното кралство). Останалите държави решиха да прилагат изцяло правилата на ЕС за свободното движение.

Втори етап: 1 юли 2015 г. – 30 юни 2018 г.

Държавите можеха да продължат да прилагат ограниченията, ако предварително са уведомили Комисията за това. Австрия, Нидерландия, СловенияМалта и Обединеното кралство направиха това.

Трети етап: 1 юли 2018 г. – 30 юни 2020 г.

През последната фаза държавите членки могат да прилагат ограничения само в случай на сериозни смущения на пазара на труда или риск от подобни смущения. Понастоящем само Австрия прилага ограничения.

Споделете тази страница