Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Nieuws 26/04/2016

Peer Review in België: Housing First

België heeft het ‘Housing First’ (HF) -model in acht steden geïntroduceerd om daklozen met bijzondere behoeften te begeleiden: daklozen krijgen zo snel mogelijk permanente huisvesting aangeboden en krijgen daarnaast indien nodig intensieve sociale begeleiding aan huis.

Peer Review in België: Housing First

© Shutterstock.com / sondem

Gastland: België

Datum: 16-17 maart 2016

Deelnemende landen: Oostenrijk - Denemarken - Finland - Frankrijk - Hongarije - Italië - Luxemburg - Nederland - Noorwegen - Spanje

Belangenorganisaties: Eurocities, FEANTSA

Het opzetten van HF binnen de Belgische overheidsstructuur stimuleerde steden om een sterke ‘bottom-up’-benadering te hanteren en om te netwerken en ervaringen te delen met andere steden.

Onafhankelijke evaluaties toonden aan dat er in de HF-groep sprake was van verbeteringen op het gebied van woningbehoud en gezondheid in vergelijking met de andere groepen daklozen. Huurders gaven ook aan meer zelfvertrouwen te hebben en meldden verbeteringen op het gebied van sociale insluiting.

Belangrijkste lessen

  • Housing First heeft financiële ondersteuning nodig. Dit kan betekenen dat er bij regionale en nationale overheden gelobbyd moet worden. Er zijn ook EU-fondsen (ESF, EFRO, FEAD) beschikbaar.
  • HF werkt goed voor kwetsbare daklozen zoals chronische daklozen met ernstige problemen, maar de doeltreffendheid van het programma voor daklozen die minder begeleiding nodig hebben, moet nog verder worden onderzocht.
  • Het gebruik van op bewijs gebaseerde methoden vormt de sleutel voor de verdere ontwikkeling van de HF-programma's.
  • Er zijn meer preventieve en innovatieve benaderingen nodig om te voorkomen dat kwetsbare groepen dakloos raken.
  • Daklozen worden liever gehuisvest in ‘verspreide’ huisvesting dan in ‘bij elkaar gelegen’ woningen.
  • Om de toegang tot bestaande woningen, inclusief sociale huurwoningen, voor daklozen te verbeteren, moet er meer gebruik worden gemaakt van de particuliere sector en woningbouwcorporaties of andere gemengde huisvestingsvormen.
  • HF kan worden ‘opgeschaald’ tot de nationale niveaus en aan andere diensten worden gekoppeld. FEANTSA heeft een Housing First Guide voor Europa en een ‘hub’ om kennis te delen, ontwikkeld.
  • Verdere analyse van geschikte soorten diensten en meer onderzoek, bijvoorbeeld naar de kostenefficiëntie, zijn nodig.
  • HF streeft de EU2020-doelstelling na om armoede en sociale uitsluiting terug te dringen door daklozen huisvesting aan te bieden en ze op die manier te helpen integreren in de samenleving.
  • HF volgt de aanbevelingen van het Sociaal Investeringspakket om ‘op huisvesting gerichte’, geïntegreerde strategieën te gebruiken.

Peer Review Manager

Monika Natter (ÖSB Consulting GmbH)

Delen