Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Sociálna inovácia - Súvisiace videá

Dĺžka :5'38'' / Dátum: Nov 2012

The clip shows three innovative examples of projects and their results on the ground, through images and testimonies of the projects’ representatives and stakeholders.

Ak si chcete video stiahnuť, prejdite na stránku audiovizuálnych služieb Európskej komisie

Zdieľať stránku