Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Innowacje społeczne - powiązane nagrania wideo

Długość :5'38'' / Data: Nov 2012

The clip shows three innovative examples of projects and their results on the ground, through images and testimonies of the projects’ representatives and stakeholders.

Aby pobrać nagranie wideo, przejdź na stronę usług audiowizualnych Komisji Europejskiej

Udostępnij tę stronę