Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Schweiz

Nödsituationer

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Schweiz gemensamma försäkringskassa)
Tfn +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org


Vad täcker kortet?

Läkare

 • Du kan gå till vilken läkare som helst som är ansluten till den schweiziska försäkringskassan.
 • I regel betalar du hela kostnaden för vården och begär ersättning i efterhand (läs mer under rubriken ”Ersättning”).

Tandläkare

 • EU-kortet täcker inte tandvård utom vid olyckor, allvarliga sjukdomar i tuggsystemet eller någon annan allvarlig sjukdom enligt schweizisk lagstiftning.

Sjukhusvård

 • Om du blir akut sjuk kan du gå till akuten på vilket offentligt sjukhus som helst.
 • För sjukhusvård som inte är akut behöver du en läkarremiss till ett offentligt sjukhus.
 • Sjukhusräkningen går direkt till Schweiz försäkringskassa.
 • Schweiz försäkringskassa betalar kostnaderna för offentlig vård.
 • Om du väljer ett privat sjukhus eller en halvprivat eller privat avdelning på ett offentligt sjukhus måste du betala mellanskillnaden.

Läkemedel

 • Du får ersättning för receptbelagda läkemedel, om de finns med på de officiella listorna.

Ambulans

 • Ambulanstransport täcks med upp till 50 % av kostnaden, men högst 500 CHF per kalenderår. Resten måste du betala själv.
 • Det belopp du måste betala själv ersätts inte i Schweiz.

Ambulansflyg och räddningstjänst

 • Kostnaderna för räddningstjänst ersätts med 50 %, men högst 5 000 CHF per kalenderår. Resten måste du betala själv.
 • Det belopp du måste betala själv ersätts inte i Schweiz.

Ersättning

 • Om du har haft utlägg för vården kan du skicka in räkningarna i original plus en kopia av ditt EU-kort och ditt id-kort till

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Schweiz gemensamma försäkringskassa)
Industriestrasse 78
CH-4600 Olten
Tfn +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org

 • För att pengarna ska kunna överföras snabbt och utan kostnad måste du lämna dina bankuppgifter (IBAN- och BIC-nummer och adress).
 • Om du inte kunnat begära ersättning under din vistelse i Schweiz ska du kontakta din försäkringskassa när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

 • Du betalar en patientavgift för varje 30-dagarsperiod som du är inlagd på sjukhus (för närvarande 92 CHF för vuxna och 33 CHF för barn upp till 18 år).
 • Du betalar dessutom en dygnsavgift på 15 CHF. Du behöver dock inte betala avgiften om du är under 18, studerande under 25 eller om du får mödravård.

Dialys, syrgas och cellgifter

Kontakta ett sjukhus eller en läkare på din vistelseort i god tid före avresan.

Hur beställer jag EU-kortet?

Kontakt för dig med schweiziskt EU-kort

Beställ EU-kortet direkt hos din schweiziska försäkringskassa (KVG).

Vårdgivare som godtar EU-kortet

 • Det finns ingen länk till en lista över läkare och sjukhus i Schweiz som godtar EU-kortet.
 • Kontaktuppgifter till vårdgivare hittar du på www.spitalfinder.ch och www.doctor.ch.

Blivit av med kortet?

Information för dig med schweiziskt EU-kort

 • Du kan få ett provisoriskt intyg från din försäkringskassa (KVG).

 • I brådskande fall kan försäkringskassan skicka ett provisoriskt intyg på mejl eller fax till det land där du befinner dig.

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan