Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Liechtenstein

Nödsituationer

Ring 144 eller 112

Amt für Gesundheit (hälsomyndigheten) – på tyska
Tfn +423 236 7340
E-post: info@ag.llv.li

 


Vad täcker kortet?

Läkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en läkare som är ansluten till det offentliga sjukvårdssystemet. Sådana läkare hittar du på www.lkv.li. Det kostar inget, eftersom läkarna får betalt direkt via försäkringen.
 • Om du går till en icke-ansluten läkare betalar du hela kostnaden.

Tandläkare

 • Det finns ingen offentlig tandvård i Liechtenstein så du måste betala hela kostnaden som privat vård.

Sjukhusvård

 • Det finns bara ett sjukhus i Liechtenstein.
 • Hälsomyndigheten Amt für Gesundheit måste i regel godkänna sjukhusvistelsen, utom om du läggs in akut.

Läkemedel

Ambulans

 • Kostnader för ambulanstransport till sjukhus och vårdcentraler som har avtal med en försäkringskassa täcks.

Ambulansflyg

 • Ambulansflyg täcks upp till ett visst belopp. Resten måste du betala själv.

Ersättning

 • Förutom sjukförsäkringsavgiften betalar du i regel bara en del av vårdkostnaden – du kan inte få ersättning för dessa kostnader.
 • Om du går till en icke-ansluten läkare i Liechtenstein betalar du hela kostnaden.

Vad måste jag betala själv?

 • Du som har ett EU-kort och är över 20 år betalar en grundavgift för en månads sjukförsäkring (för närvarande 115 CHF för vuxna och 80 CHF för pensionärer).
 • Hälsomyndigheten skickar en räkning till dig efter att ha fått fakturan från din vårdgivare. Du måste betala den här grundavgiften även om du stannar kortare tid än en månad.

Dialys, syrgas och cellgifter

Kontakta Amt für Gesundheit (hälsomyndigheten) för information.

Hur beställer jag EU-kortet?

Du kan beställa EU-kortet hos din försäkringskassa.

Vårdgivare som godtar EU-kortet

Lista över sjukhus, försäkringskassor m.m.

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med EU-kort från Liechtenstein

Amt fur Gesundheit (hälsomyndigheten)

Tfn +423 236 7340

E-post: info@ag.llv.li

 

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan