Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Iceland

Obs: Du som bor i något av de andra nordiska länderna (Danmark, Finland, Norge och Sverige) behöver bara visa upp ditt nationella id-kort för att få offentlig vård på Island.

Nödsituationer

Sjúkratryggingar Íslands
(Islands försäkringskassa)
Tfn +354 515 0002.
E-post: international@sjukra.is


Vad täcker kortet?

Läkare

 • För att träffa en allmänläkare ska du gå till en vårdcentral. De finns över hela Island och har öppet kl. 8–16. När vårdcentralen har stängt kan du kontakta en jourläkare eller joursjuksköterska som finns i de flesta områden.
 • Du betalar en patientavgift. Den ersätts inte på Island, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.
 • Barn under 18 år får gratis vård.
 • På kvällar och helger kan du vända dig till jourläkarcentralen Læknavaktin i Reykjavik, ring 1770
 • För medicinska råd och hembesök utanför öppettider, ring 1770.

Tandläkare

 • Tandvård ges vid tandläkarmottagningar i de flesta områden.
 • I regel betalar du en patientavgift. Den ersätts inte på Island, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.
 • Barn under 18 år betalar en årsavgift på 2 500 isländska kronor.
 • Pensionärer och sjukpensionärer har rätt till ersättning för en del av kostnaderna. Du måste visa att du har rätt till ersättning.

Sjukhusvård

 • I akuta situationer kan du läggas in på sjukhus utan remiss.
 • Du betalar i regel inget för vården när du ligger på sjukhus.
 • För öppenvård betalar du en patientavgift. Den ersätts inte på Island, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Läkemedel

 • Du kan gå till vilket apotek som helst på Island.
 • Om du måste betala en del av den receptbelagda medicinen ska du ansöka om ersättning hos den isländska försäkringskassan eller hos din egen försäkringskassa när du har kommit hem.
 • Beroende på vilket läkemedel det gäller betalar du 0–100 procent av priset.
 • Kostnaderna ersätts inte på Island, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Ambulans

 • För ambulanstransport betalar du en patientavgift som inte ersätts.
 • Om du inte visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du betala fullt pris.
 • Den ersätts inte på Island, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Ambulansflyg

 • Samma regler som för vanlig ambulans.

Ersättning

 • Vanliga patientavgifter ersätts inte på Island. För andra kostnader begär du ersättning hos försäkringskassans kontor i Reykjavik – Sjúkratryggingar Íslands.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem. Skicka in originalkvitton och en kopia på ditt europeiska sjukförsäkringskort eller något annat bevis på att du har rätt till ersättning. Din försäkringskassa kontaktar då Sjúkratryggingar Íslands.
 • Glöm inte att ta kopior på alla papper du skickar in.

Vad måste jag betala själv?

Patientavgiften varierar på Island beroende på typ av vård och om du är

 • under 18 år
 • pensionär
 • sjukpensionär

Dialys, syrgas och cellgifter

 • EU-kortet täcker dialys, syrgas och cellgiftsbehandling.
 • Du måste boka tid för behandlingen i god tid före avresan.
 • Det är viktigt att vårdgivaren är ansluten till försäkringskassan, eftersom kortet inte täcker privat vård.
 • Dialys: Universitetssjukhuset (på isländska), dialysenheten, Eiriksgata 5, 101 Reykjavik. Tfn +354 543 6311, fax +345 543 4806.
 • Syrgas: Universitetssjukhuset, syrgasenheten (enhet A-3), Fossvogur, Reykjavik. Kontaktpersoner: Sjuksköterskorna Stella Hrafnkelsdóttir och Rósa Karlsdóttir, tfn +354 543 6049 / +354 543 6040, fax +354 543 6019.
 • Andra behandlingar: Islands försäkringskassa, internationella avdelningen, Vínlandsleið 16, 113 Reykjavík, tfn +354 515 0002.

Hur beställer jag EU-kortet?


Vårdgivare som godtar EU-kortet

 • Alla vårdcentraler och sjukhus på Island är offentliga.
 • Nästan alla specialister är anslutna till den offentliga vården.
   

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med isländskt EU-kort

Sjúkratryggingar Íslands (Islands försäkringskassa)
Tfn +354 515 0002.
E-post: international@sjukra.is

Dela den här sidan