Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Sverige

Obs: Du som bor i något av de andra nordiska länderna (Danmark, Finland, Island och Norge) behöver bara visa upp ditt nationella id-kort för att få offentlig vård i Sverige.

Nödsituationer

 • Ring 112
 • 1177 – Sjukvårdsupplysning
  • På webben och per telefon
  • Dygnet runt
  • Sjuksköterskor svarar på dina frågor, avgör om du behöver vård, ger råd och tipsar om vart du kan vända dig
  • Du kan få hjälp på svenska och engelska
  • Tfn 1177
  • Webbplats: www.1177.se – information på flera språk

Vad täcker kortet?

Läkare

Med det europeiska sjukförsäkringskortet har du rätt till vård hos vilken offentlig vårdgivare som helst.

 • Gå till en läkare som är ansluten till Försäkringskassan.
 • Du måste visa upp ett giltigt europeiskt sjukförsäkringskort och nationellt id-kort eller pass.
 • Du betalar då bara en patientavgift för medicinskt nödvändig vård på samma villkor som invånarna själva. Avgifterna ersätts inte och kan variera.
 • Patienter under 20 får gratis vård på de flesta platser i landet.
 • Om du inte har ett europeiskt sjukförsäkringskort betalar du hela vårdkostnaden själv.

Privat vård täcks i regel inte av det europeiska sjukförsäkringskortet, men vissa privatläkare är anslutna till Försäkringskassan och godkänner då kortet. Innan du går till en läkare eller ett sjukhus bör du kontrollera att de godkänner kortet så att du undviker oväntade kostnader.

Tandläkare

De flesta tandläkare erbjuder offentlig tandvård.

 • Du betalar hela kostnaden upp till 3 000 kronor. Om du har ett europeiskt sjukförsäkringskort betalar du 50 % av kostnaderna mellan 3 000 och 15 000 kronor och 15 % av kostnaderna över 15 000 kronor.
 • Patienter under 24 får gratis vård.
 • För mer information kontakta Försäkringskassan, tfn +46 771 524 524.

Sjukhusvård

 • Om du läggs in på sjukhus betalar du i regel bara en fast dygnsavgift, som du inte får ersättning för.
 • För öppenvård betalar du en patientavgift. Avgifterna ersätts inte och kan variera.
 • För specialistvård betalar du en avgift.

Läkemedel

 • Du måste visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort på apoteket för att få det rabatterade priset.
 • Priserna kan variera.

Ambulans

 • Ambulanstransport är gratis på de flesta platser i landet.

Ambulansflyg

 • Ambulansflyg är gratis på de flesta platser i landet.

Ersättning

 • Sverige har inget ersättningssystem.
 • Om du visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort betalar du bara den normala patientavgiften som inte ersätts.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

 • För besök hos allmänläkare betalar du en patientavgift på mellan 100 och 300 kronor. För specialistläkare är avgiften mellan 200 och 400 kronor. Avgiften gäller bara för primär öppenvård.
 • För patienter som behöver vård ofta finns det ett högkostnadsskydd som innebär att man inte behöver betala mer än 1 200 kronor per år.
 • För sjukhusvård är dygnsavgiften 110 kronor.
 • Vård för personer under 20 är gratis i de flesta landsting och regioner.
 • Mödravård är alltid gratis.
 • I vissa landsting och regioner måste du betala en mindre avgift för ambulans- och helikoptertransport.
 • Det finns inga uppgifter om patientavgifter för privat vård.

Dialys, syrgas och cellgifter

Du måste ha en remiss för att få dialys, syrgas eller cellgiftsbehandling.

Hur beställer jag EU-kortet?

Du kan beställa EU-kortet

Läs mer om EU-kortet och hur du beställer det (information på engelska).


Vårdgivare som godtar EU-kortet

 • Det finns ingen central offentlig databas över läkare och sjukhus i Sverige som godtar EU-kortet.
 • Du kan ringa sjukvårdsupplysningen på 1177 och fråga efter lokala vårdgivare som godtar kortet.

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med svenskt EU-kort

Försäkringskassan
Tfn +46 771 524 524 (kundcenter)

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan