Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Spanien

Nödsituationer

Ring 112

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (hälsoministeriet)
Tfn +34 901 400 100
E-post: oiac@msssi.es
Webbplats: www.msssi.gob.es 


Vad täcker kortet?

 • Kontrollera först att läkaren eller sjukhuset ingår i den offentliga vården och alltså godkänner ditt europeiska sjukförsäkringskort.
 • hälsoministeriets webbplats hittar du en lista med offentliga sjukhus och vårdcentraler.
 • Läs mer om sjukvårdssystemet i Spanien och hitta vårdcentraler och sjukhus.
 • Vissa sjukhus och vårdcentraler (centros sanitarios) erbjuder både privat och offentlig vård, och du måste själv säga vilken typ av vård du vill ha. Den offentliga vården är subventionerad. Kostnader för privat vård ersätts inte och täcks inte av ditt sjukförsäkringskort.

Läkare

 • Offentlig sjukvård är gratis. Tänk på att hotell och researrangörer ibland kontaktar eller rekommenderar en privat läkare som tar betalt.
 • Om du akut behöver en läkare ska du be om offentlig vård (asistencia sanitaria pública eller asistencia del Sistema Nacional de Salud). Se också till att du har ett europeiskt sjukförsäkringskort.
 • Om de ber dig att betala direkt är det inte fråga om offentlig vård och i så fall gäller inte ditt europeiska sjukförsäkringskort.

Tandläkare

 • Tandvård ingår i allmänhet inte i det offentliga systemet och kostnaderna ersätts inte, förutom i akuta undantagsfall.
 • Förebyggande tandvård och särskilda tandvårdsinsatser för barn omfattas dock av systemet.
 • Andra kostnader ersätts inte.

Sjukhusvård

 • Du behöver en läkarremiss för all sjukhusvård, utom i akuta situationer.
 • Det är bara offentliga sjukhus som erbjuder gratis vård.
 • Glöm inte att visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort när du skrivs in. Annars måste du betala som privatpatient.
 • Kostnader för privat vård ersätts inte.

Läkemedel

 • Du kan hämta ut läkemedel som du får på recept från offentligvården på vilket apotek (farmacia) som helst.
 • Om du kan visa att du är pensionär från ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz betalar du en lägre procentandel av kostnaden (med några undantag).
 • Om du behöver mediciner efter att du skrivits ut från ett sjukhus ska du ta med din journal till en offentlig vårdcentral (Centro de salud) där en läkare skriver ut ett recept.

Ambulans

 • Ambulanstransport som sköts av en offentlig vårdgivare är gratis.

Ambulansflyg

 • Inga särskilda regler.

Ersättning

 • Du kan inte få någon ersättning i Spanien eftersom den offentliga vården är gratis.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

 • Primärvård, specialistvård, sjukhusvård och akutvård är gratis, men du måste betala en viss del av kostnaden för läkemedel.
 • I regel betalar du en viss procentandel av läkemedel som finansieras av den offentliga sjukvården och skrivs ut av en offentlig vårdgivare:
  • 10 % om du är pensionär från ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz
  • 50 % i andra fall.

Dialys, syrgas och cellgifter

 • Du måste boka tid för behandling i god tid före avresan.
 • Boka tid hos en offentlig vårdgivare, eftersom privat vård inte täcks av EU-kortet.
 • Cellgiftsbehandling – kontakta ett sjukhus.
 • Dialys – kontakta ett specialistcentrum (Centro de especialidades) eller ett sjukhus.
 • Syrgas – vänd dig i första hand till en vårdcentral (Centro de Salud), men du kan också få behandling på ett specialistcentrum eller ett sjukhus.
 • Kontakta de regionala hälsomyndigheterna innan du åker för mer information.
 • Regionala hälsomyndigheter

Hur beställer jag EU-kortet?


Vårdgivare som godtar EU-kortet


Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med spanskt EU-kort

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Tfn +34 901 16 65 65
Kontakta INSS regionkontor

För offentliganställda:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
Tfn +34 91 273 95 00

Kontakta försäkringskassan för spanska offentliganställda, Muface. Du hittar kontaktuppgifter till informationskontoret och regionkontoren på Mufaces webbplats.

För anställda inom rättsförvaltningen:

Mutualidad General Judicial
Tfn +34 91 586 03 00
Kontakta Mugejus regionkontor

För dig som är försäkrad hos ISFAS:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
Tfn +34 91 567 76 00
E-post: isfasregistro@oc.mde.es

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan