Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Slovenien

Nödsituationer

Ring 112

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(Sloveniens försäkringskassa ZZZS)
Tfn +386 1 30 77 300
E-post: DI@zzzs.si


Vad täcker kortet?

Läkare

  • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en läkare som är ansluten till Sloveniens försäkringskassa (ZZZS).
  • Du betalar i regel en patientavgift.

Tandläkare

  • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en tandläkare vid en vårdcentral eller en privat tandläkare som har avtal med Sloveniens försäkringskassa (ZZZS).

Sjukhusvård

  • Du behöver en läkarremiss, utom i akuta situationer.

Läkemedel

  • Hur mycket du ska betala beror på vilken typ av läkemedel det är. Kostnaderna ersätts inte i Slovenien.

Ambulans

  • Akuta ambulanstransporter kostar inget, men en läkare måste intyga att du verkligen behöver ambulans.
  • Annars måste du betala upp till 90 % av kostnaden.

Ambulansflyg

Information saknas.

 


Ersättning

  • Slovenien har inget ersättningssystem.
  • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

Information om vård som du måste betala extra för hittar du på den slovenska försäkringskassans engelska webbsidor.


Dialys, syrgas och cellgifter


Hur beställer jag EU-kortet?


Vårdgivare som godtar EU-kortet


Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med slovenskt EU-kort

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

(Sloveniens försäkringskassa ZZZS)

Služba za poslovanje s karticami (kortavdelningen)

Tfn +386 1 30 77 466
E-post: kzz@zzzs.si

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan