Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Slovakien

Nödsituationer

Ring 112

Ambulans

Ring 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (sjukförsäkringsmyndigheten)
Žellova 2
SK-829 24 Bratislava 25
Tfn +421 2 20 856 226


Vad täcker kortet?

Läkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en läkare som är ansluten till en slovakisk försäkringskassa.
 • Du betalar i vissa fall en patientavgift. Kostnaderna ersätts inte i Slovakien, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Tandläkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en tandläkare som är ansluten till en slovakisk försäkringskassa.
 • Akuttandvård kostar i regel inget, men det beror på vilka material som används.
 • För annan tandvård betalar du en avgift. Kostnaderna ersätts inte i Slovakien, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Sjukhusvård

 • För akut vård kan du gå till akuten på vilket sjukhus som helst. Du behöver ingen remiss.
 • Vård och mediciner kostar i regel inget, men för mer komplicerad vård kan du behöva betala. Kostnaderna ersätts inte i Slovakien, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Läkemedel

 • För varje recept du hämtar ut betalar du en avgift.
 • Dessutom betalar du ibland en del av priset om det inte täcks av den allmänna sjukförsäkringen. Kostnaderna ersätts inte i Slovakien, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.
 • Apoteken har en lista över vilka läkemedel som är rabatterade.

Ambulans

 • Gratis

Ambulansflyg


Ersättning

 • Slovakien har inget ersättningssystem.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

Medföljande person på sjukhus

 • Medföljande personer betalar 3,30 euro per dag.
 • Följande personer betalar inget:
  • Ammande mamma med barn
  • Person som följer med ett barn under 3 år
  • Person som följer med ett barn under 18 år som får cancerbehandling

Läkemedel, medicintekniska produkter och dietlivsmedel

 • Du betalar 0,17 euro i administrationsavgift för ett recept på läkemedel eller medicinteknisk produkt.
 • Du behöver inte betala avgiften om du har
  • en kopia på receptet (om du går till flera apotek)
  • ett recept på läkemedel eller dietlivsmedel som du själv ska betala
  • ett recept på obligatoriskt vaccin
  • en Jansky-medalj i guld (eller högre utmärkelse)
  • en elektronisk patientjournal (e-kort) med receptet.

Akutvård

Som försäkrad betalar du olika avgifter beroende på typ av vård:

 • Akut öppenvård eller akut tandvård: du betalar 2 euro utom om du blir akut inlagd på sjukhus.
 • Akut öppenvård i hemmet eller i någon annan av dina vanliga miljöer: du betalar 10 euro.
 • Akut slutenvård: du betalar 2 euro om
  • du får vård kl. 16–22 en arbetsdag eller kl. 7–22 en helg eller helgdag i en region där det inte erbjuds någon akut öppenvård, eller
  • du har lagts in på sjukhuset direkt efter att du fått akut öppenvård.
 • Alla andra typer av akut slutenvård: du betalar 10 euro.

Alla typer av akutvård ovan är gratis om vården gäller

 • akutvård direkt efter en olycka, utom om olyckan inträffade på grund av alkolholmissbruk eller något annat beroendeframkallande ämne eller om patienten använt ett läkemedel i strid mot läkarens rekommendationer
 • akut slutenvård i högst två timmar
 • akutvård som leder till att patienten läggs in
 • akutvård till en minderårig på en vårdinrättning som fastställts av domstolen eller barnavårdsmyndigheterna efter ett beslut av de sociala myndigheterna
 • en försäkrad patient som har fått Jansky-medaljen i guld (eller en högre utmärkelse).

Transport

 • Ambulanstransport kostar 0,10 euro per kilometer.
 • Du behöver inte betala något om
  • du är dialys- eller transplantationspatient
  • du är cancer- eller hjärtkirurgipatient
  • du har en grav funktionsnedsättning och är beroende av privattransport
  • ditt sjukhus beslutar att du ska transporteras till ett annat sjukhus
  • har fått Jansky-medaljen i guld (eller en högre utmärkelse).

Annat

Du betalar en avgift på 2 euro för dokumentation till din journal.


Dialys, syrgas och cellgifter

 • Du kan få dialys, syrgas eller cellgiftsbehandling i Slovakien om du visar upp ditt EU-kort.
 • Du måste boka tid hos en offentlig vårdgivare i Slovakien före ankomsten.
 • Du måste också kunna visa upp ett läkarintyg på att du behöver behandlingen.
 • Du hittar offentliga vårdgivare på följande webbplatser:
 • Dialyscentrum (på slovakiska)

Hur beställer jag EU-kortet?


Vårdgivare som godtar EU-kortet


Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med slovakiskt EU-kort

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (sjukförsäkringsmyndigheten)
Žellova 2
SK-829 24 Bratislava 25
Tfn +421 2 20 856 226

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan