Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Rumänien

Nödsituationer

Ring 112

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Rumäniens försäkringskassa)

Tfn +40 372 309 255+40 372 309 105, +40 372 309 250

https://www.cardeuropean.ro


Vad täcker kortet?

Läkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en allmänläkare eller specialist som är ansluten till en lokal försäkringskassa.
 • Kontakta en lokal försäkringskassa för att få en lista över anslutna vårdgivare. Du hittar dem också på de lokala försäkringskassornas webbplats: https://cnas.ro/informatii-publice-lista-furnizoriilor-de-servicii-medicale-din-romania
 • Du behöver inte betala för vården, eftersom försäkringskassan ersätter vårdgivare som ger dig vård som täcks av EU-kortet.

Tandläkare

 • För att akutvård hos en tandläkare ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en tandläkare som är ansluten till en lokal försäkringskassa.
 • Kontakta en lokal försäkringskassa eller gå in på webbplatsen för att få en lista över anslutna tandläkare. 
 • Du behöver inte betala för vården, eftersom försäkringskassan ersätter tandläkare som ger dig akut tandvård som täcks av EU-kortet.

Sjukhusvård

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till ett sjukhus som är anslutet till en lokal försäkringskassa.
 • EU-kortet dig följande rättigheter:
  • Sjukhusvård:
   • Akutvård när ditt liv är i fara
   • Smittsamma sjukdomar som kräver isolering/karantän
   • Förlossning
  • Öppenvård:
   • Akuta kirurgiska ingrepp
   • Sjukdomar i samband med en epidemi som inte kräver isolering
   • Cellgiftsbehandling

Du behöver inte ha någon remiss för de här typerna av sjukhusvård som ersätts av den lokala försäkringskassan.

Läkemedel

 • Med EU-kortet har du rätt till läkemedel (med eller utan patientavgift) som skrivits ut av en läkare som är ansluten till en lokal försäkringskassa. Hämta ut receptet på ett apotek som också är anslutet till en lokal försäkringskassa.
 • Läkarna kan skriva ut läkemedel från en särskild lista (med dellistorna A, B, C och D och avsnitten C1, C2 och C3 i dellista C). Kostnaden ersätts enligt följande (procent av referenspriset):
  • Lista A – 90 %
  • Lista B – 50 %
  • Lista C (avsnitten C1 och C3) – 100 % (läkemedel i avsnitt C2 täcks av försäkringskassorna enligt slutpriset)
  • Lista D – 20 %

Akutvård och transport

Med EU-kortet har du följande rättigheter:

 • Besök av vårdpersonal i hemmet i akuta situationer som kräver operation.
 • Transport:
  • Vid dödsfall, transport tur och retur för läkaren som ska fastställa dödsfallet och utfärda en dödsattest enligt lag (fre–sön och officiella helgdagar).
  • Besök av akutpersonal i hemmet och, vid behov, transport av patienter som behöver specialistvård som inte kan ges i hemmet, men inte befinner sig i ett kritiskt tillstånd och inte behöver särskild tillsyn eller vård under transporten till vårdgivaren.

De här vårdtjänsterna utförs av privata specialteam som är anslutna till den lokala försäkringskassan.

Ambulans

Akuttransporter sköts av

Ambulansflyg

 • Ambulansflyg går bara att få inom Rumänien i extrema nödsituationer.

Ersättning

 • Vården är i regel gratis, så det finns inget ersättningssystem.
 • Extra avgifter (som betalas direkt av dig som har EU-kort):
  1. Kostnad för vård som inte omfattas av EU-kortet.
  2. Kostnad för vård hos vårdgivare som inte har något avtal med en lokal försäkringskassa.
  3. Kostnad för vård på begäran.
  4. Kostnad för rum och måltider med extra hög standard på sjukhuset (enligt ditt eget önskemål). Du betalar en patientavgift för vården medan du är inlagd på sjukhus – läs mer om patientavgifter nedan.
  5. Om du blir inlagd på ett privat sjukhus som är anslutet till en lokal försäkringskassa betalar du en patientavgift som motsvarar skillnaden mellan sjukhusets taxa och det belopp som betalas ut av sjukförsäkringsbolaget.
  6. Kostnad för läkemedel som inte täcks av försäkringskassan.
  7. Kostnad för läkemedel som du köper på apotek som inte är anslutna till en lokal försäkringskassa.
  8. För receptbelagda läkemedel betalar du följande:
  • Lista A – mellanskillnaden mellan försäljningspriset och 90 % av referenspriset
  • Lista B – mellanskillnaden mellan försäljningspriset och 50 % av referenspriset
  • Lista D – mellanskillnaden mellan försäljningspriset och 20 % av referenspriset
  • Lista C – mellanskillnaden mellan försäljningspriset och referenspriset för avsnitten C1 and C3 och skillnaden mellan försäljningspriset och slutpriset för avsnitt C2.

Vad måste jag betala själv?

 • Du betalar mellan 5 och 10 lei för vården under din sjukhusvistelse beroende på sjukhus.
 • Om du blir akut inlagd behöver du inte betala patientavgiften kontant.

Dialys, syrgas och cellgifter

Dialys

 • EU-kortet ger dig rätt till dialys på samma villkor som försäkrade personer i Rumänien.
 • Patienter med kronisk njursvikt har rätt till
  • erytropoes-stimulerande medel (epoetin, darbepoetin), järnpreparat, heparin, sevelamer, vitamin D-receptoragonister (alfakalcidol, kalcitriol, parikalcitol), kalcimimetica (cinakalcet), särskilda laboratorieundersökningar, privattransport från och till hemmet, leverans av läkemedel och vårdmaterial en gång i månaden och peritonealdialys i hemmet.
 • Dialysen utförs av offentliga eller privata vårdgivare som är anslutna till den lokala försäkringskassan. Kontakta försäkringskassan för att få en lista över vårdgivare.

Syrgas

 • Med EU-kortet har du rätt till syrgasbehandling under din sjukhusvistelse.
 • Behandlingen ersätts av den lokala försäkringskassan.
 • Villkoren under ”Sjukhusvård” gäller.

Strålbehandling

 • EU-kortet ger dig rätt till strålbehandling på samma villkor som försäkrade personer i Rumänien.
 • Strålbehandling (strålning med ortospänning och linjäraccelerator, IMRT-behandling och brachyterapi) ges till cancerpatienter inom öppenvården. Alla tjänster och dokument i samband med behandlingen täcks.
 • Strålbehandlingen utförs på offentliga vårdinrättningar med specialiserade avdelningar, privata vårdinrättningar som är auktoriserade/godkända och ackrediterade eller registrerade i ackrediteringsprocessen samt vårdinrättningar som hör till ministerier med eget nätverk (som har avtal med den nationella försäkringskassan). Du hittar listor med vårdgivare på försäkringskassans webbplats.

Cellgiftsbehandling

 • Du som har ett EU-kort kan få cellgiftsbehandling och dagliga kontroller.
 • Med EU-kortet kan du bl.a. få cytostatika- och hormonbehandling inom det särskilda programmet för cancerpatienter.
 • För att få läkemedel krävs ett recept från en specialist som är ansluten till en lokal försäkringskassa. Du hämtar ut medicinen på apotek som är anslutna till läkarmottagningar som deltar i programmet eller vanliga apotek. Läkarna skriver ut läkemedlen från C2-listan.
 • Du hittar listor med läkarmottagningar, apotek och specialister som är anslutna till de lokala försäkringskassorna på nätet.

Med EU-kortet kan du få särskilda läkemedel inom det nationella diabetesprogrammet och det nationella programmet för behandling mot hemofili och thalassemi.


Hur beställer jag EU-kortet?

 • Du som är försäkrad kan ansöka om EU-kortet. 
 • Om ansökan godkänns får du kortet inom sju arbetsdagar.
 • Så beställer du EU-kortet (på rumänska).

Vårdgivare som godtar EU-kortet


Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med rumänskt EU-kort

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Rumäniens försäkringskassa)
Tfn +40 372 309 236(262)(182)
E-post: relpubl1@casan.ro

Dela den här sidan