Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Nederländerna

Nödsituationer

Ring 112

Zilveren Kruis (försäkringskassan)
Tfn +31 33 445 68 70
E-post: gbr@zilverenkruis.nl


Vad täcker kortet?

Läkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort ska du vända dig till en läkare som är ansluten till den offentliga vården i Nederländerna.

Tandläkare

 • Offentlig tandvård finns bara för barn.
 • Vuxna måste betala själva och kan inte få ersättning i Nederländerna.
 • Om tandvård omfattas av sjukförsäkringen i ditt hemland kan du ansöka om ersättning där i stället.

Sjukhusvård

 • Om du läggs in på sjukhus (i akutfall) måste du visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort.

Läkemedel

 • I vissa fall får du betala en avgift. Hör med apotekaren vad sjukförsäkringskortet täcker.
 • Om du måste betala avgifter som inte ersätts i Nederländerna kan du fråga din försäkringskassa hemma om du har rätt till ersättning.

Ambulans

 • Ambulanstransport kostar inget om en läkare anser att transporten är nödvändig.

Ambulansflyg

 • En akuthelikopter skickas ut om det behövs.

Ersättning

 • Kontakta den nederländska försäkringskassan Zilveren Kruis för att ansöka om ersättning.
Zilveren Kruis, Groep Buitenlands Recht
Postbus 650
7300 AR Apeldoorn
Tfn + 31 33 445 68 70
E-post: gbr@zilverenkruis.nl
 • Om du inte kunnat begära ersättning under din vistelse i Nederländerna ska du kontakta din försäkringskassa när du kommer hem.
 • De kan då kontakta Zilveren Kruis. Du har rätt till ersättning enligt de belopp som Zilveren Kruis normalt sett skulle ha betalat till vårdgivaren enligt nederländska regler.

Vad måste jag betala själv?

Du måste betala en patientavgift för

 • vissa läkemedel
 • mödravård
 • patientransport med bil, taxi eller kollektivtrafik
 • sjukgymnastik
 • medicintekniska produkter
 • vissa typer av långtidsvård.

Dialys, syrgas och cellgifter

 • Du behöver en remiss från allmänläkare eller specialist.
 • Är syftet med vistelsen i Nederländerna att genomgå en behandling? Då ska du be om ett S2-intyg från din försäkringskassa.

Hur beställer jag EU-kortet?

Beställ EU-kortet från din försäkringskassa.

Vårdgivare som godtar EU-kortet

Alla vårdgivare och sjukhus i Nederländerna godtar EU-kortet.

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med nederländskt EU-kort

Om du blir av med kortet ska du kontakta din försäkringskassa.

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan