Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Lettland

Nödsituationer

Nacionālais veselības dienests (Lettlands hälsomyndighet)
Tfn +371 67043700+371 80001234
E-post: nvd@vmnvd.gov.lv


Vad täcker kortet?

Läkare

 • Det europeiska sjukförsäkringskortet ger dig rätt till offentlig vård om du behöver akut eller annan nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Lettland.
 • Den offentliga vården ges av vårdgivare som har avtal med Lettlands hälsomyndighet.
 • Du måste visa upp ditt EU-kort och pass eller annan id-handling för att få offentlig vård. Annars kan du behöva betala hela kostnaden själv.
 • Du betalar en patientavgift för läkarbesök. Det kostar dock inget för
  • barn under 18 år
  • gravida som får vård i samband med graviditeten
  • vissa andra patientgrupper med särskilda diagnoser (tuberkulos, psykiska sjukdomar och vissa infektionssjukdomar).
 • För specialistvård behöver du en remiss, vanligen från din allmänläkare.
 • Om du lider av vissa typer av sjukdomar behöver du ingen remiss för att gå till gynekolog, ögonläkare, barnläkare, barnkirurg, psykiater, missbruksläkare, tbc-specialist, specialist på hud- och könssjukdomar, endokrinolog (t.ex. vid diabetes), onkolog, specialist på cellgiftsbehandling eller specialist på infektionssjukdomar (hiv och aids).
 • Patientavgiften ersätts inte i Lettland, men du kan söka ersättning när du har kommit hem.

Tandläkare

 • Offentlig tandvård finns bara för barn.
 • Vuxna måste betala själva och kan inte få ersättning i Lettland.
 • Om tandvård omfattas av sjukförsäkringen i ditt hemland kan du ansöka om ersättning där i stället.

Sjukhusvård

 • Om du läggs in på sjukhus (i akutfall) måste du visa upp ditt EU-kort och pass eller annan id-handling.
 • Du betalar en patientavgift från och med andra dagen av sjukhusvistelsen. Det kostar dock inget för
  • barn under 18 år
  • vård i samband med graviditet och förlossning
  • dialys och vissa andra behandlingar (t.ex. för vissa infektionssjukdomar eller psykiska sjukdomar).
 • Du måste betala extra för
  • skiktröntgen
  • magnetröntgen.
 • Sjukhuset kan också ta ut en patientavgift för operationer.
 • Avgifterna ersätts inte i Lettland, men du kan söka ersättning när du har kommit hem.

Läkemedel

 • Med EU-kortet har du rätt till receptbelagda läkemedel som skrivits ut av en läkare som har avtal med Lettlands hälsomyndighet.
 • Sedan den 1 januari 2018 krävs det e-recept för läkemedel som ersätts av staten. Det finns dock vissa undantag (t.ex. för patienter som har upplyst läkaren om att de tänker använda receptet i ett annat EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz).

 • För att köpa receptbelagda läkemedel ska du gå till ett apotek som har avtal med Lettlands hälsomyndighet. När du köper receptbelagda läkemedel ska du visa
  • EU-kortet
  • pass eller annan id-handling
  • receptet (om du behöver receptbelagda läkemedel som inte ersätts av staten).
 • Staten står för 100 %, 75 % eller 50 % av kostnaden för receptbelagda läkemedel beroende på diagnos.
 • Det du själv måste betala ersätts inte i Lettland, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Ambulans

 • Ambulanstransport kostar inget om den tillkallas av larmtjänsten 113.

Ambulansflyg

 • Samma regler som för vanlig ambulans.

Ersättning

 • Lettland har ett system med vårdförmåner och det finns därför inget ersättningssystem. Du betalar bara patientavgiften.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

 • Undersökning hos en allmänläkare – 1,42 euro.
 • Öppenvård – 7,11 euro.
 • Specialistvård – 4,27 euro.
 • Sjukhusvård – 10 euro per dygn från andra dygnet.
 • Sjukhusvård för cancer- och missbrukspatienter – 7,11 euro per dag från andra dygnet.
 • Sjukhusvård på vårdhem – 7,11 euro per dag från andra dygnet.
 • Vissa patientgrupper med särskilda diagnoser betalar en lägre avgift.
 • Kompletterande undersökningar – mellan 1,42 och 35,57 euro.
 • Sjukhuset kan också ta ut extra avgifter på mellan 1,42 och 31 euro för t.ex. skikt- och magnetröntgen, EEG, EKG och endoskopi.

Dialys, syrgas och cellgifter

 • Hemodialys, hemodiafiltration och peritonealdialys är gratis om du har en remiss från en specialist.
 • Utgifter för syrgasbehandling täcks inte av hälsomyndigheten.
 • Cellgiftsbehandling är gratis om du har remiss från en onkolog.

Hur beställer jag EU-kortet?


Vårdgivare som godtar EU-kortet


Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med lettiskt EU-kort

Nacionālais veselības dienests (Lettlands hälsomyndighet) Tfn +371 67043700
E-post: nvd@vmnvd.gov.lv

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan