Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Irland

Nödsituationer

Health Service Executive (HSE) (hälsomyndigheten) 
Tfn HSE:s infolinje 1850 24 1850 / +353 41 6850300


Vad täcker kortet?

Läkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort ska du gå till en läkare som är ansluten till den offentliga primärvården.
 • Vård hos läkare i den offentliga vården kostar inget.
 • Kontaktuppgifter till dessa läkare får du från det lokala hälsokontoret (HSE).
 • Om du inte vet om läkaren jobbar inom den offentliga primärvården, ska du förklara att du vill ha vård enligt det offentliga sjukvårdssystemet.

Läkemedel

 • För läkemedel som skrivs ut av en HSE-ansluten läkare betalar du en viss receptavgift.

Tandläkare

 • Nödvändig tandvård och lagning av protes kan du få av en HSE-ansluten tandläkare.
 • Kontakta det lokala HSE-kontoret eller tandvårdskliniken i förväg.

Sjukhusvård

 • Om du blir akut sjuk kan du gå direkt till akuten på vilket offentligt sjukhus som helst.
 • Om du visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort kostar det inget.

Ambulans

 • Information saknas.
 • EU-kortet täcker akut ambulanstransport till sjukhus.

Ambulansflyg

 • Information saknas.

Ersättning

Irland har ett system med vårdförmåner och det finns därför inget ersättningssystem.

Health Service Executive (HSE) (hälsomyndigheten) 
Tfn HSE:s infolinje 1850 24 1850 / +353 41 6850300

Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.


Vad måste jag betala själv?

 • Du behöver inte betala någon patientavgift för vården.
 • Däremot betalar du en receptavgift.

Dialys, syrgas och cellgifter

 • Du måste boka tid för behandlingarna i förväg.
 • Du kan boka antingen på egen hand eller via ditt sjukhus.
 • Du måste också i förväg kontakta det lokala HSE-kontor eller det sjukhus som ligger närmast destinationsorten på Irland, så att vårdgivaren vet vilken behandling du behöver.

Hur beställer jag EU-kortet?


Vårdgivare som godtar EU-kortet


Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med irländskt EU-kort

Health Service Executive (HSE) – Europeiska sjukförsäkringskortet

Tfn HSE:s infolinje 1850 24 1850 / +353 41 6850300

E-post: hselive@hse.ie

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan