Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Ungern

Nödsituationer

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (Neak)
(Ungerns försäkringskassa)
Tfn +36 1 350 1618 
E-post: nemzetk@neak.gov.hu


Vad täcker kortet?

För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en vårdgivare som har avtal med den ungerska försäkringskassan (Neak). De har följande anslag: ”A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató” (ansluten till den statliga försäkringskassan).

Läkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en läkare som har avtal med den ungerska försäkringskassan (Neak). Då är läkarbesöket gratis.
 • För specialistläkare behöver du en remiss.

Tandläkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en tandläkare som har avtal med den ungerska försäkringskassan (Neak).
 • Följande tandvård är gratis hos Neak-tandläkare om den är medicinskt nödvändig:
  • Akutvård
  • Vissa behandlingar enligt remiss från specialist
  • Viss tandbevarande vård
  • Tandkirurgi
  • Behandling av tandköttssjukdomar
 • För annan tandvård betalar du en avgift, utom om du är under 18 eller över 62. Om du är gravid eller just har fött barn (till 90 dagar efter förlossningen) betalar du heller inget.
 • Kontakta tandläkarmottagningen i förväg för att ta reda på vilka avgifter som gäller. Ibland kan du få informationen på andra språk än ungerska, men du kan inte kräva att få det.
 • Materialkostnaderna får du oftast stå för själv.

Sjukhusvård

 • Du behöver en läkarremiss, utom i akuta situationer.
 • Vården är i regel gratis på sjukhus som har avtal med den ungerska försäkringskassan (Neak).
 • Sjukhusen kan ta ut extra avgifter för t.ex. eget rum eller specialkost.

Läkemedel

 • Du betalar en avgift för receptbelagda läkemedel.
 • Beroende på vilken medicin det gäller betalar du antingen rabatterat pris eller fullt pris. Kostnaden ersätts inte i Ungern, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Ambulans

 • Ambulanstransport med den nationella ambulanstjänsten kostar inget.

Ambulansflyg

 • Medicinskt nödvändigt ambulansflyg sköts av den nationella ambulanstjänsten.

Ersättning

 • Vårdkostnader ersätts inte i Ungern eftersom du bara betalar en patientavgift.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

Ungerns försäkringskassa

Dialys, syrgas och cellgifter


Hur beställer jag EU-kortet?


Vårdgivare som godtar EU-kortet


Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med ungerskt EU-kort

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (Neak)
(Ungerns försäkringskassa)
Tfn +36 1 350 1618 
E-post: nemzetk@neak.gov.hu

Dela den här sidan