Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Grekland

Nödsituationer

Ring 166

Kontakt

Nationella hälso- och sjukvårdsorganisationen (EOPYY) (på grekiska)

Tfn +30 210 8110 903 / +30 210 8110 904 / +30 210 8110 905 och alla anknytningar upp till +30 210 8110 931

E-post: ehic@eopyy.gov.gr

Frågor om sjukvårdsförmåner i EU:

Tfn +30 210 8110 916 / +30 210 8110 918 / +30 210 8110 919 / +30 210 8110 925


Vad täcker kortet?

Läkare

 • Du betalar inget för besök hos en läkare inom den offentliga vården (PEDY eller ESY) eller en läkare på en privat klinik som har avtal med EOPYY. EOPYY-anslutna vårdkliniker omfattas av ett tak för offentlig vård på 200 patienter i månaden. När taket har nåtts måste du betala för läkarbesöket, så det är bäst att kontakta kliniken på förhand.
 • Visa bara upp ditt EU-kort.
 • Om du går till en privat icke-ansluten läkare måste du betala.

Tandläkare

 • Nödvändig tandvård är för det mesta gratis, men BARA hos tandläkare inom den offentliga vården (PEDY eller ESY). Visa bara upp ditt EU-kort.
 • EOPYY har inga avtal med privata tandläkare.
 • Om du går till en privat tandläkare måste du betala.

Sjukhusvård

 • Gratis på offentliga sjukhus. Vanligtvis får du en remiss från en läkare. Visa ditt EU-kort eller provisoriska intyg och ditt id-kort vid inskrivningen. 
 • På privata kliniker som har avtal med EOPYY får du betala en del av sjukhusvården. Dessutom måste du betala för kirurgi och narkos, rumsuppgraderingar och eventuella extra avgifter för vissa typer av kirurgiska ingrepp.
 • Om du väljer en privat klinik utan avtal med EOPYY täcks du inte av EU-kortet och måste betala alla kostnader själv.

Läkemedel

 • Din läkare kan skriva ut e-recept på de läkemedel du behöver. Du kan hämta ut receptet på vilket privat apotek som helst om du visar upp ditt EU-kort eller provisoriska intyg. Receptet ska också vara stämplat och undertecknat.
 • Du betalar en avgift på 1 euro för varje e-recept du hämtar ut (avgiften ersätts inte).

Ambulans

 • Ring 166 om du behöver akuttransport med ambulans till ett offentligt joursjukhus. Transporten är gratis och sköts av EKAV, det nationella centrumet för första hjälpen.

Ambulansflyg

 • Gratis i akuta situationer.
 • Sköts av EKAV, det nationella centrumet för första hjälpen.

Ersättning

 • Du får INGEN ersättning för vård hos privata vårdgivare som saknar avtal med EOPYY.
 • Du får INGEN ersättning för patientavgifter.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem. Spara alla räkningar, kvitton, recept, journaler osv.

Vad måste jag betala själv?

 • På privata kliniker som har avtal med EOPYY får du betala en del av sjukhusvården (30 % av taxan för aktuell DRG-kod eller 10 % för öppenvård). Dessutom måste du betala för kirurgi och narkos, rumsuppgraderingar och eventuella extra avgifter för vissa typer av kirurgiska ingrepp.
 • I de flesta fall betalar du en avgift på 25 % för receptbelagda läkemedel, men vissa patientgrupper (t.ex. kroniskt sjuka) betalar en lägre avgift eller inget alls.
 • För undersökningar hos EOPYY-anslutna privatkliniker eller EOPYY-anslutna privata laboratorier betalar du 15 % av kostnaden.

Dialys, syrgas och cellgifter

 • Sjukförsäkringskortet täcker behandlingen.
 • Boka tid före avresan hos en PEDY- eller EOPYY-ansluten vårdgivare.
 • Behandlingar hos privata icke-anslutna vårdgivare får du betala själv.

Hur beställer jag EU-kortet?

Är du försäkrad hos EFKA (tidigare TAISYT)?


Vårdgivare som godtar EU-kortet


Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med grekiskt EU-kort

Är du försäkrad hos Greklands försäkringskassa EFKA (tidigare IKA-ETAM)?

Kontakta EFKA (enheten för det europeiska sjukförsäkringskortet)
Tfn: +30 210 5274349 / +30 210 5274316
Fax: +30 210 5235714 / +30 210 5274363
E-post: gd.paroxon@efka.gov.gr

Är du försäkrad hos EFKA (tidigare TAISYT)?

Adress: Chr. Lada 2, Aten
Fax: +30 210 3247935
Tfn +30 210 3225730
E-post: bmhtrwo@etapmme.gov.gr

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan