Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Frankrike

Nödsituationer

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Cleiss)
(Centrum för samordning av socialförsäkringar)
Information på franska, engelska, spanska, tyska, italienska, portugisiska och polska

Tfn +33 1 45 26 33 41
E-post: ceam@cleiss.fr

Försäkringskassan (på franska): www.ameli.fr


Vad täcker kortet?

För information om

 • vårdgivare (läkare, tandläkare, sjuksköterska etc.)
 • lokala sjukhus
 • kostnader och ersättning i Frankrike

gå in på franska försäkringskassans webbplats (på franska).

Läkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort ska du gå till en läkare som är ansluten till den offentliga vården, dvs. som är ”conventionné”.
 • Det finns två kategorier av avtalsläkare:
  1: De som fakturerar enligt den officiella taxan.
  2: De som tar ut en extra avgift utöver den officiella taxan.
 • Du måste betala läkaren direkt. Läkaren fyller i en vårdblankett (feuille de soins) och skriver ut ett recept om det behövs. Blanketten behöver du för att kunna begära ersättning.

Tandläkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort ska du gå till en tandläkare som är ansluten till den offentliga vården, dvs. som är ”conventionné”.
 • Du måste betala tandläkaren direkt. Tandläkaren fyller i en vårdblankett (feuille de soins) och skriver ut ett recept om det behövs. Blanketten behöver du för att kunna begära ersättning.

Sjukhusvård

 • Visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort när du skrivs in. Då betalar du bara patientavgiften.
 • Du betalar en dygnsavgift.
 • För större ingrepp eller behandlingar betalar du dessutom en tilläggsavgift. Avgifterna ersätts inte i Frankrike, men du kan söka ersättning när du har kommit hem.
 • Om du går till ett privat sjukhus eller en privat klinik ska du kontrollera att de är anslutna till det offentliga systemet (”conventionné”).

Läkemedel

 • Med receptet får du en vårdblankett (feuille de soins) som du behöver för att begära ersättning. För att du ska få ersättning måste läkemedlet vara ersättningsberättigande. Apotekaren vet vilka läkemedel som omfattas av ersättningssystemet.

Ambulans

 • Du måste ha ett läkarintyg på att du behöver ambulans eller taxi.
 • Du betalar kostnaden till personalen direkt, innan du använder ambulansen.

Ambulansflyg

För att få åka ambulansflyg behöver du 

 • ett läkarintyg
 • förhandstillstånd från det lokala CPAM-kontoret (Caisse Primaire d’Assurance Maladie – försäkringskassan).

Ersättning

 • Begär ersättning hos det lokala CPAM-kontoret i Frankrike (Caisse Primaire d’Assurance Maladie – försäkringskassan).
 • Du ska lämna
  • vårdblanketten (feuille de soins)
  • kopior på kvitton och recept
  • en kopia på ditt europeiska sjukförsäkringskort
  • din bostadsadress
  • dina bankuppgifter (IBAN-nummer och BIC-kod).

Bekräftelsen på att du får ersättning skickas till din hemadress.

 • Du kan få tillbaka cirka 70 % av den officiella vårdtaxan (80 % av sjukhuskostnaderna).
 • Om du inte kunnat begära ersättning under din vistelse i Frankrike ska du kontakta din försäkringskassa när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

Information saknas

Dialys, syrgas och cellgifter

försäkringskassans databas kan du med hjälp av olika kriterier (t.ex. namn, specialistkompetens och plats) söka efter

 • offentliga vårdgivare (läkare, sjuksköterskor, apotekare etc.)
 • sjukhus och vårdcentraler
 • kostnader och hur du söker ersättning
 • vårdgivare som erbjuder dialys, cellgiftsbehandling och syrgas (i Frankrike får du vända dig till en lungklinik för syrgasbehandling).

Hur beställer jag EU-kortet?

 • Läs mer om EU-kortet på webbplatserna för Cleiss och Cnam (båda på franska)
 • Du kan beställa EU-kortet på nätet via ditt ameli-konto
 • Du kan också beställa kortet med ameli-appen (Apple och Google play)

Vårdgivare som godtar EU-kortet


Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med franskt EU-kort

Kontakta ditt CPAM-kontor (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) i Frankrike:

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan